Brief aan kerkenraden
08-12-2020

secretaris@herzienestatenvertaling.nl

Geachte kerkenraad,

Regelmatig houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de Herziene Statenvertaling (HSV).

De HSV voorziet in allerlei uitvoeringen die toegankelijk zijn voor jong en oud. Daar zijn we als bestuur en uitgeverij Royal Jongbloed heel dankbaar voor. Naast verschillende uitvoeringen met en zonder psalmen in de standaardformaten 10 x 15 cm en 12 x 18 cm, diverse huisbijbels en huwelijksbijbels, wijzen wij u graag op een beproefd formaat dat opnieuw zal worden uitgegeven: 14 x 21 cm. Dit formaat is:

  • Geschikt voor kerkgang en thuisgebruik
  • Optimaal leesbaar in het meest compacte formaat
  • Graag gebruikt door predikanten en ambtsdragers
  • Geschikt als kerkbankbijbel
  • Met berijmde psalmen 1773 en formulieren
  • Prettig en handzaam formaat tussen major en huisbijbel

Daarnaast wijzen we u op de speciale HSV-uitgaven: de HSV-Studiebijbel (nu ook in luxe leren variant), de HSV-Jongerenbijbel, de HSV-Gespreksbijbel en de HSV-Kinderbijbel.

Nieuwste uitgave
In de nieuwste uitgave “Een heel bijzondere Baby” zijn een viertal verhalen rondom de geboorte van Jezus samengebracht. Rond deze verhalen is een lied, een verwerkingsvraag en een gebed opgenomen. De auteur is Liesbeth van Binsbergen, zij schreef ook veel verhalen voor de HSV Kinderbijbel. De illustraties van Marjolein Hund zijn overgenomen uit die Kinderbijbel.

Dit boekje is uitstekend geschikt om in de Advents- en Kerstperiode uit te delen aan de jongste kinderen in de gemeente. Het kan ook gebruikt worden als cadeau rond geboorte en doop. Het is eveneens goed te gebruiken voor evangelisatiedoeleinden.

Het bestuur stelt een speciale luxe paperback versie van dit boekje gratis ter beschikking. Wel wordt door de uitgever Royal Jongbloed een klein bedrag aan handling- en verzendkosten in rekening gebracht. Tot 50 ex € 25,00 / tot 100 ex € 40,00.

U kunt uw aanvraag indienen via bovenstaand emailadres onder vermelding van uw kerkelijke gemeente, het aantal boekjes dat u wilt bestellen en het verzend- en factuuradres.

Mogelijk alternatieve uitgave
Misschien maakte u eerder al kennis met “De Levensbron” die wij ook gratis ter beschikking stelden. In “De Levensbron” is het Nieuwe Testament en het Bijbelboek Psalmen opgenomen. Een herdruk is in voorbereiding en zal voor de Kerst te bestellen zijn.

Op dit moment denken we samen met de uitgever na over de vorm en inhoud van een evangelisatiebijbel, een uitgave waarin de volledig bijbel is opgenomen. Dit wordt dan zoals “De Levensbron” een goedkope uitgave om uit te delen.

Graag horen wij van u of er behoefte is aan zo’n evangelisatiebijbel. Reacties graag via het bovenstaande e-mailadres.

We wensen u, zeker gelet op de moeilijke omstandigheden en beperkingen waarmee we persoonlijk en ook als kerken te maken hebben en krijgen, heel veel sterkte en van harte Gods onmisbare Zegen.

Met vriendelijke groeten,

Ds. W.J. Westland
A.C. Kronenburg