Verwachte nieuwe uitgaven

Parallelbijbel SV | HSV - NIEUW
De Parallelbijbel SV|HSV bevat twee vertalingen naast elkaar: de tekst van de hele Bijbel in de Statenvertaling uit 1637 in de linkerkolom en de Herziene Statenvertaling uit 2010|2016 in de rechterkolom. Hierdoor is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de verschillende teksten.

Complete HSV Missionair - NIEUW
De Bijbel is een bestseller, die al eeuwenlang door veel mensen, overal in de wereld, gelezen wordt. Het boek heeft iets weg van een liefdesbrief. God laat er in Zijn hart kijken.

Naast De Levensbron met alleen de Psalmen en het Nieuwe Testament is er al een aantal jaren vraag naar een eenvoudige paperback met daarin de complete bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling, juist om mensen die de Bijbel nog niet kennen, deze liefdesbrief van God te kunnen laten lezen. Daarom is zo’n Bijbel vanaf nu beschikbaar en voor missionaire activiteiten aan te vragen via het contactformulier.