Psalmen 100
 
   De HEERE is goed
 1 Een lofpsalm.
   Juich voor de HEERE, heel de aarde;
 2 dien de HEERE met blijdschap,
         kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.
 3 Weet dat de HEERE God is;
      Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –  
         Zijn volk en  de schapen van Zijn weide.
 4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,
      Zijn voorhoven met een lofzang;
         loof Hem, prijs Zijn Naam.
 5 Want de HEERE is goed,
      Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
         Zijn trouw van generatie op generatie.