Psalmen 117
 
   Alle volken, loof de HEERE!
 1 Loof  de HEERE, alle heidenvolken;
      prijs Hem, alle natiĆ«n.
 2 Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons;
      de trouw van de HEERE is voor eeuwig.
   Halleluja!