Psalmen 120
 
   Gebed om bescherming
 1 Een pelgrimslied. 
   Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid,
      en Hij verhoorde mij.
 2  HEERE, red mijn ziel van de valse lippen,
      van de tong vol bedrog.
 3 Wat zal de tong vol bedrog u geven?
      Wat zal die aan u toevoegen?
 4  Scherpe pijlen van een machtig man,
      en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij.
 5 Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf,
      dat ik woon in de tenten van Kedar.
 6 Mijn ziel heeft lang gewoond
      bij hen die de vrede haten.
 7 Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek,
      voeren zij oorlog.