Psalmen 121
 
   God bewaart Zijn volk
 1 Een pelgrimslied.
   Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
      vanwaar mijn hulp komen zal.  
 2 Mijn hulp is van de HEERE,
      Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 3 Hij zal uw voet niet laten wankelen,
      uw Bewaarder zal niet sluimeren.
 4 Zie, de Bewaarder van Israël
      zal niet sluimeren of slapen.
 5 De HEERE is uw Bewaarder,
      de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
 6 De zon zal u overdag niet steken,
      de maan niet in de nacht.
 7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
      uw ziel zal Hij bewaren.
 8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
      van nu aan tot in eeuwigheid.