Psalmen 131
 
   Kinderlijk vertrouwen
 1 Een pelgrimslied, van David.
   HEERE,  mijn hart is niet hoogmoedig,
       mijn ogen zijn niet trots,
   ook wandel ik niet in dingen
      die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.
 2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust
      en tot stilte gebracht,
   als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
      mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.
 3 IsraĆ«l, hoop op de HEERE,
      van nu aan tot in eeuwigheid.