Psalmen 133
 
   Broederlijke liefde
 1 Een pelgrimslied, van David.
   Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
      dat broeders ook eensgezind samenwonen.
 2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
      die neerdaalt op de baard, de baard van AƤron,
         die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.
 3 Het is als de dauw van de Hermon
      die neerdaalt op de bergen van Sion.
   Want daar gebiedt de HEERE de zegen
      en het leven tot in eeuwigheid.