Psalmen 23
 
   De HEERE is mijn Herder
 1 Een psalm van David.
    De HEERE is mijn Herder,
      mij ontbreekt niets.
 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
      Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
 3 Hij verkwikt mijn ziel,
      Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
         omwille van Zijn Naam.
 4  Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
      ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
   Uw stok en Uw staf,
      die vertroosten mij.
 5 U maakt voor mij de tafel gereed
      voor de ogen van mijn tegenstanders;
   U zalft mijn hoofd met olie,
      mijn beker vloeit over.
 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
      al de dagen van mijn leven.
   Ik zal in het huis van de HEERE blijven
      tot in lengte van dagen.