Psalmen 43
 
   Vervolg van Psalm 42: Gebed om verlossing
 1 Doe mij recht, o God,
      en voer mijn rechtszaak;
   bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,
      van de man van bedrog en onrecht.
 2 Want U bent de God van mijn kracht.
      Waarom verstoot U mij dan?
   Waarom ga ik steeds  in het zwart gehuld,
      door de onderdrukking van de vijand?
 3 Zend Uw licht en Uw waarheid;
      laten die mij leiden,
   mij brengen tot Uw heilige berg
      en tot Uw woningen,
 4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
      naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; 
   en ik U met de harp kan loven,
      o God, mijn God!
 5  Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
      en wat bent u onrustig in mij?
   Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
      Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.