Psalmen 93
 
   De HEERE is Koning
 1 De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
      de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
   Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;
 2 vast staat Uw troon, van oudsher,
         U bent van eeuwigheid.
 3 De rivieren verheffen, HEERE,
      de rivieren verheffen hun stem,
         de rivieren verheffen hun gebruis.
 4 De HEERE in de hoogte is machtiger
      dan het bruisen van machtige wateren,
         de machtige golven van de zee.
 5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
      de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
         tot in lengte van dagen.