Maleachi 4
 

Maleachi 4

« Terug naar overzicht

   Verschijning van de Zon der gerechtigheid
 1 Want zie, die dag komt,
      brandend als een oven.
   Dan zullen alle hoogmoedigen
      en allen die goddeloosheid doen,  stoppels worden.
   En de dag die komt, zal ze in vlam zetten,
      zegt de HEERE van de legermachten,
   Die van hen
      wortel noch tak zal overlaten.
 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest,
      zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
   en u zult naar buiten gaan en dartelen
      als kalveren uit de stal.
 3 U zult de goddelozen vertrappen.
      Voorzeker, stof zullen zij worden
         onder uw voetzolen
   op die dag die Ik bereiden zal,
      zegt de HEERE van de legermachten.
 4  Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar,
      die Ik hem geboden heb
   op Horeb voor heel Israël,
      aan de verordeningen en de bepalingen.
 5 Zie, Ik zend tot u
      de profeet  Elia,
   voordat de dag van de HEERE komt,
      die grote en ontzagwekkende dag. 
 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,
      en het hart van de kinderen tot hun vaders,
   opdat Ik niet zal komen
      en de aarde met de ban zal slaan.