Psalmen 110
 

Psalmen 110

« Terug naar overzicht

   Belofte voor de Priesterkoning
 1 Een psalm van David.
   De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
      Zit aan Mijn rechterhand,
   totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
      tot een voetbank voor Uw voeten.
 2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion
      en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.
 3 Uw volk is zeer gewillig
      op de dag van Uw kracht,
         getooid met heilig sieraad;
   uit de baarmoeder van de dageraad
      is voor U de dauw van Uw jeugd.
 4 De HEERE heeft gezworen
      en Hij zal er geen berouw van hebben:
   U bent Priester  voor eeuwig,
      naar de ordening van Melchizedek.
 5 De Heere is aan Uw rechterhand,
      Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.
 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
       vult het slagveld met dode lichamen
         en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.
 7 Hij drinkt onderweg uit de beek,
      daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.