Psalmen 122
 

Psalmen 122

« Terug naar overzicht

   Vrede voor Jeruzalem
 1 Een pelgrimslied, van David.
   Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
      Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
 2 Onze voeten staan
      binnen uw poorten, Jeruzalem!
 3 Jeruzalem is gebouwd als een stad
      die hecht samengevoegd is. 
 4 Daarheen trekken de stammen op,
      de stammen van de HEERE,
   naar de ark van de getuigenis van Israël,
      om de Naam van de HEERE te loven.
 5 Want daar staan de zetels van het recht,
      de zetels van het huis van David.
 6 Bid om vrede voor Jeruzalem,
      laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
 7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
      rust in uw burchten.
 8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden
      spreek ik nu: Vrede zij in u!
 9 Omwille van het huis van de HEERE, onze God,
      zal  ik het goede voor u zoeken.