Psalmen 127
 

Psalmen 127

« Terug naar overzicht

   Gods onmisbare zegen
 1 Een pelgrimslied, van Salomo.
   Als de HEERE het huis niet bouwt,
      tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
   als de HEERE de stad niet bewaart,
      tevergeefs waakt de wachter.
 2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
      laat opblijft,
   brood eet waarvoor u moet zwoegen:
      de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap. 
 3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
      de vrucht van de schoot is Zijn beloning.
 4 Zoals pijlen in de hand van een held,
      zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.
 5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
      daarmee gevuld heeft;
   zij worden niet beschaamd,
      als zij met de vijanden spreken in de poort.