Psalmen 146
 

Psalmen 146

« Terug naar overzicht

   De HEERE is getrouw
 1 Halleluja!
   Mijn ziel, loof de HEERE.
 2 Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
         ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
 3  Vertrouw niet op edelen,
      op het mensenkind, bij wie geen heil is.
 4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
      op die dag vergaan zijn plannen.
 5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
      die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
 6 Die hemel en aarde gemaakt heeft,
      de zee en al wat daarin is;
   Die voor eeuwig de trouw bewaart,
 7 Die de onderdrukten recht doet,
         Die de hongerigen brood geeft.
   De HEERE maakt de gevangenen los,
 8  de HEERE opent de ogen van de blinden.
    De HEERE richt de gebogenen op,
      de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
 9 De HEERE bewaart de vreemdelingen,
      Hij houdt wees en weduwe staande,
         maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
 10  De HEERE zal voor eeuwig regeren;
      uw God, Sion, is van generatie op generatie.
   Halleluja!