Psalmen 90
 

Psalmen 90

« Terug naar overzicht

   BOEK VIER
   (Psalm 90-106)
   De eeuwige God en de vergankelijke mens
 1 Een gebed van Mozes, de man Gods.
   Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
      van generatie op generatie.
 2 Al vóór de bergen geboren waren
      en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
         ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
 3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
      en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
 4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen
      als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
         of als een wake in de nacht.
 5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
      In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
 6 in de morgen bloeit het en komt het op,
      's avonds wordt het afgesneden en het verdort.
 7 Want wij vergaan door Uw toorn,
      door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
 8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
      onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
 9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
      wij brengen onze jaren door als een gedachte.
 10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
      of, als wij zeer sterk  zijn, tachtig jaren,
   maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
      want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
 11 Wie kent de kracht van Uw toorn
      en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? 
 12 Leer ons zó onze dagen tellen,
      dat wij een wijs hart verkrijgen.
 13 Keer terug, HEERE, hoelang nog?
      Laat het U berouwen over Uw dienaren.
 14 Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
      dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.
 15 Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
      overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
 16 Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
      Uw glorie over hun kinderen.
 17 De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
      bevestig het werk van onze handen over ons,
         ja, het werk van onze handen, bevestig dat.