Psalmen 98
 

Psalmen 98

« Terug naar overzicht

   Het heil van de HEERE komt
 1 Een psalm.
   Zing voor de HEERE een nieuw lied,
      want Hij heeft wonderen gedaan;
   Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
      hebben Hem heil gebracht.
 2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
      en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
      voor het huis van Israël;
   alle einden der aarde hebben gezien
      het heil van onze God.
 4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
      breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.
 5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
      met de harp en met luid psalmgezang,
 6 met trompetten en bazuingeschal,
      juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.
 7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
      de wereld juichen met wie haar bewoont.
 8 Laten de rivieren in de handen klappen,
      de bergen tezamen vrolijk zingen
 9 voor het aangezicht van de HEERE;
      want Hij komt om de aarde te oordelen.
   Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
      en de volken op billijke wijze oordelen.