Zoekresultaten

ZOEKRESULTATEN
Mattheüs 16:12De belijdenis van Petrus
Markus 8:26De belijdenis van Petrus
Lukas 9:17De belijdenis van Petrus
Johannes 6:66De belijdenis van Petrus
2 Korinthe 9:13want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen.
1 Timotheüs 6:12Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
1 Timotheüs 6:13Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft,
Hebreeën 3:1Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.
Hebreeën 4:14Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
Hebreeën 10:18De belijdenis vasthouden
Hebreeën 10:23Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
Terug