30 november 2021
Vers van vandaag

Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Is het zonder reden dat Job God vreest? … U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.
Job 1:9 en Jakobus 5:11
De reputatie van (het boek) Job
Het is tijd om de balans op te maken. Van het bijbelboek Job wordt gezegd dat hierin de 'waaromvraag' van het lijden wordt gesteld. Begrijpelijk, gezien het zware lijden van Job en de rol van God daarin. Toch is dit niet de kern van dit boek. Het echte onderwerp is de vraag van de satan: 'Is het zonder reden dat Job God vreest?' Job heeft niet geweten van dit geding tussen de Heere en satan. Job tastte volledig in het duister over de oorzaak van zijn onbeschrijfelijk zware beproeving. Jakobus 5 zegt dat Job volhard heeft in zijn belangeloze liefde tot de Heere. Job is voor ons, zegt Jakobus, een en al aansporing tot volharding in het liefhebben van de Heere zonder bijbedoelingen. Zo leren wij 'dat de Heere vol ontferming is en barmhartig'. Zo is Job de norm voor onze liefde tot God en de naaste. Is uw liefde belangeloos?
'Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. ... Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.' (1 Joh. 4:8 en 19)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//