11 april 2021
Vers van vandaag

Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.
Mattheüs 12:34b
Onze woorden in Gods oordeel
Geloof is een zaak van je hart. Ja, maar ook en zelfs van je woorden. Vers 36 raakte me al: voor ieder nutteloos woord moet ik me straks verantwoorden tegenover God. Maar vers 37b schokte me: '... op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.' Ik dacht: hoe kan dat nou? Gods genáde is toch allesbeslissend? Plus de vraag of je wel of niet gelooft in de Heere Jezus? En ja, dat ik soms verkeerde dingen zeg, dat heeft 'gewoon' te maken met het feit dat ik een zondig mens ben. Hoe kan ik op grond daarvan nu veroordeeld worden? Het antwoord vind je in de tekst, vers 34b. Het gaat niet puur om onze woorden. Maar onze woorden laten zien wat er leeft in ons hart. De woorden van de Farizeeën klinken soms vroom, maar ze verraden tegelijkertijd hun haat tegen Jezus. Wat vertellen jouw woorden over jouw hart?
De buitenkant van ons leven verklaart óf verraadt wat er vanbinnen leeft.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//