25 mei 2019

Vers van vandaag Wee, zwaard van de HEERE, hoelang hebt u geen rust? Keer terug in uw schede, kom tot rust, wees stil. Hoe zou u rust kunnen hebben? De HEERE heeft immers het zwaard opdracht gegeven. Tegen Askelon en tegen de zeekust, daartegen heeft Hij het bestemd.
Jeremia 47:6-7
Profetie tegen de Filistijnen
De HEERE richt nu Zijn profetie tegen de Filistijnen. Zij en hun land zullen verwoest worden door de koning van Babel in twee golven. Daartussen is een kleine onderbreking. De koning van Babel vecht op zoveel fronten, dat hij even stopt met de strijd tegen de Filistijnen. En de farao van Egypte maakt van de gelegenheid gebruik om Gaza te veroveren. En dan komt Nebukadrezar terug om de verwoesting van het land van de Filistijnen te voltooien. Die verwoesting is zo volledig en zo heftig dat Jeremia de vraag aan de HEERE stelt: Wanneer zult U hiermee stoppen? Maar de HEERE zal niet stoppen, totdat de volledige vernietiging een feit is. Jeremia beseft dat er een strijd gaande is op hoger niveau. Het is niet zomaar een strijd tussen twee volken. Het is een strijd tussen licht en duisternis, waarbij de HEERE een tijdlang van Babel gebruikmaakt om Zijn doel, de overwinning van het licht, te bereiken.
God is groot en wij begrijpen Hem niet.