15 juni 2021
Vers van vandaag

Gad: een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten.
Genesis 49:19
Permanente oorlog
Gad laat zich niet uit het veld slaan. Hij en zijn nakomelingen worden aangevallen, maar hij gaat niet op de vlucht. Hij bindt de strijd aan. Het lijkt wat op het wapen van Zeeland: 'Luctor et emergo' – 'Ik worstel en kom boven.' De strijd tegen de vijand, tegen het water. Het is te veel gedacht vanuit eigen kracht: 'Ik worstel …' Is het niet beter om te leren denken vanuit de beloofde Messias, Die vijandschap zal zetten? Zijn strijd leek tevergeefs, het leek een nederlaag op Goede Vrijdag. Toch was Hij Overwinnaar. Leren leven vanuit Zijn dood, om met de woorden uit Galaten 2:20 te kunnen zeggen: 'Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.' Aan die oorlog komt een einde, op de dag waarop 'de duivel geworpen wordt in de poel die brandt van vuur en zwavel' (Openb. 20:10).
'De strijd komt ten einde … totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.' (Heidelbergse Catechismus, zondag 52, antwoord 127)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//