20 juli 2019

Vers van vandaag En de HEERE verhoorde Hizkia en genas het volk.
2 Kronieken 30:20
Hizkia viert Pascha en doet voorbede
Hizkia stelt het Pascha en het feest van de ongezuurde broden in voor het volk. Zij worden gereinigd en brengen als offer hun paaslammeren. Dan gaat Hizkia bidden en hij treedt op als middelaar voor het volk. Hij bidt om vergeving bij God voor het volk. Hij doet een beroep op Gods liefdevolle Vaderhart om genade voor recht te laten gaan. Hizkia’s gebed doet denken aan Salomo’s gebed bij de tempelinwijding. De HEERE verhoort zijn gebed en toont dat Hij genadig en barmhartig is. Jezus Christus is onze Voorbidder bij de Vader. Hij bidt niet alleen, Hij heeft voor ons Zijn leven als Lam van God opgeofferd aan het kruis. Misschien zijn er verzoekingen of stille zonden in ons leven aanwezig, ga ermee tot de HEERE . Benoem concreet welke zonden het zijn, die ons onvrede geven en vertrouw op het Woord van God: wie zijn zonde belijdt, die zij vergeven!
Het gebed is de hoogste vorm van handelen.