12 juli 2020
Vers van vandaag

Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden! En heel het volk moet zeggen: Amen. … want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Deuteronomium 27:26 en Galaten 3:11
Vervloekt of gezegend
Paulus gaat steeds opnieuw in deze brief in op het grote verschil tussen de rechtvaardigheid door de wet of door het Evangelie. Paulus draagt steeds nieuwe argumenten aan. Vandaag legt hij opnieuw de nadruk op het woord ‘vervloekt’. Ook voor ons van groot belang te weten wat vervloekt zijn is. Deuteronomium 27 laat dit heel duidelijk zien. In de verzen 4 en 13 wordt de berg Ebal genoemd, de berg van de wet en van de vervloeking. Deze berg is één en al kale rots, er kan niets op groeien. Zo is ook een door God vervloekte, die heeft geen voedingsbodem en is los van God, de bron van het leven. De vervloekte verdort en vergaat. Op de berg van de zegen, Gerizim, groeit en bloeit alles. In de Bijbel wordt voor de vervloekte het beeld van een dorre struik gebruikt en voor een rechtvaardige het beeld van een groene boom.
De Heere Jezus noemt zich de groene boom: ‘Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?’ (Luk. 23:31)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/