31 mei 2020
Vers van vandaag

Eerste Pinksterdag
Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is, geopend worden ... Zo zult u voor hen een wonderteken zijn.
Ezechiël 24:27
De Geest maakt de tongen los
Op de Pinksterdag gebeurt het wonder dat de discipelen in allerlei talen gaan spreken. De Geest geeft het hun in. Zo wordt ook de tong van Ezechiël losgemaakt en wel zó dat voor het de mensen een wonder is. Wat is het eerste waarover de discipelen spreken? Dat de hoorders Jezus hebben laten kruisigen (Hand. 2:23). Daarom moeten ze zich bekeren. Dat klopt precies met wat de Heere Jezus al van de Geest gezegd had: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’ (Joh. 16:8). Bij Ezechiël is het niet anders. Heel hoofdstuk 24 spreekt van de wandaden van Israël. Uit eerdere hoofdstukken die we deze maand lazen, weten we dat de HEERE hoopt dat zij zich zullen bekeren en leven. Zo gaat de prediking van de Geest nog steeds uit in de kerk. ‘Bekeert u en leeft’, klinkt het ook op Pinksteren 2020. Het is een wonder.
Waar zonde is, is schuld. Waar schuld is, zal straf volgen. Tenzij wij vergeving ontvangen en God de boeien waarmee we gebonden zijn, losmaakt. (Th. Manton)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/