5 december 2020
Vers van vandaag

Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetenheid gedaan heb, in ongeloof.
1 Timotheüs 1:13
Barmhartigheid
Barmhartigheid is een van de bijzondere grondwoorden uit de Bijbel. Het heeft te maken met het moederschap uit de dierenwereld. Immers zoals een kameel zich buigt over haar pasgeboren jong en het aflikt, zo wordt ook het gevoel van God tot uitdrukking gebracht. Hij buigt Zich met grote passie over een zondaar, over Paulus hier. Paulus bedoelt niet zijn zonden te verbloemen met de woorden onwetendheid en ongeloof. Hij betoogt precies het omgekeerde: zo groot was mijn zonde dat ik het zelfs in onwetendheid en in ongeloof deed. Daar was een onderscheid tussen de zonden met opgeheven hand, bewuste zonden en de zonden in onwetenheid gedaan. Wat een bewogenheid van God over zo’n leven, over uw en mijn leven. Bad Jezus niet aan het kruis: ‘Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!’ God buigt Zich neer in Christus. Jezus buigt Zich neer over zondaren die niet weten wat ze doen. Is dat geen ontferming!
Geen zondaar hoeft aan Gods barmhartigheid te twijfelen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/