23 oktober 2021
Vers van vandaag

Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
Jesaja 11:10
Een banier voor de volken
Wie het spel Stratego speelt, weet hoe belangrijk het vaandel is! Je wint wanneer je het vaandel van de tegenpartij verovert. Rondom het vaandel wordt het leger verzameld. Hoe zal de strijd aflopen? In Jesaja lezen wij ook over een strijd. Geen spelletje, maar de strijd tussen de God van Israël en de grote tegenstander de duivel. Een rijke profetie over Christus, die als Gods Gezalfde de overwinning zal behalen. Als Hij komt zal er vrede zijn op aarde! Dan zullen zelfs de dieren elkaar niet meer verscheuren. In het vrederijk speelt een kind zelfs met een slang. Nu nog strijd voeren, maar strijdend onder Zijn banier is de overwinning zeker. Bij Hem is rust en vrede. Niet alleen voor het Joodse volk, ook de heidenen zullen naar Hem vragen. Strijden wij de goede strijd? Zonder Hem zijn we losers, maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaars!
Als we verliezen, hebben we de strijd verloren, maar niet onze redding!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//