22 januari 2020
Vers van vandaag

... en zal U nog meer loven.
Psalm 71:14
Een belofte aan God
In deze psalm doet de dichter dure beloften: niet aan een medemens, maar aan God. En dat tot vier keer toe. Vlak achter elkaar belooft hij: ‘ik zal U nog meer loven, mijn mond zal ..., ik zal …, ik zal …’ Waarom die dure beloften? Het zijn toezeggingen: hij belooft dit aan God. Als God hem redden wil: ‘Kom mij spoedig te hulp’ (vs. 12). Als U dat doet, zal ik …, zal ik … Dan zal ik mijn leven veranderen. Dan zal ik leven zoals U dat wilt. Dan zal ik een leven leiden van dankbaarheid voor de verkregen verlossing uit de ellende. Heb jij ook zulke beloften aan God gedaan? En wat is er, toen je hulp kreeg, van je beloften terechtgekomen? God wil redden, juist op het gebed. Hij wil het verlossende woord spreken, maar Hij wacht ook op antwoord.
Denk eens na over een belofte die je aan God gedaan hebt.