2 augustus 2021
Vers van vandaag

Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën.
Psalm 108:4
Wereldwijd
Die David is een bijzonder mens, hij heeft een weidse blik en geen bekrompen visie. Gods lof is niet beperkt tot Israël. David hoorde en zag daarvoor te veel. Zijn troon zou eeuwig bezet zijn. Daar stond zijn Heere voor in. Met de grootst mogelijke stelligheid beloofd, God zwoer bij Zijn eigen heiligheid dat Hij nooit liegen zou! Op de troon van Israël de Koning voor Wie ieder zou buigen. Hoog tijd om met David mee te zingen. David wil uit volle borst luidkeels zingen, met zijn hele hart dat God Zelf ingenomen en geformeerd heeft. David kreeg eer en veel bezit, nu wil hij met alles wat God hem gaf God dienen en verheerlijken. 'Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw trouw tot de wolken, Uw eer over de hele aarde.' Ja, die ene Naam die onder de hemel gegeven is moet wereldwijd rondzingen.
De lofzang is de uitlaatklep van het met Gods Geest vervulde hart.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//