29 oktober 2020
Vers van vandaag

Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig …
Hebreeën 13:17
Bijbels gemeenteleven
In veel kerken zijn de dominees van hun voetstuk afgekomen en dat is goed. Alhoewel zij een bijzondere taak van de HEERE hebben ontvangen, zijn het ook gewone mensen die geen verering mogen ontvangen en ook van genade moeten leven. Aan de andere kant is het zo dat wij wel op een bepaalde manier met hen hebben om te gaan. Bovenstaande tekst laat dat zien. We hebben onze voorgangers te gehoorzamen en hun onderdanig te zijn. Zij hebben de roeping om te waken over de zielen van gemeenteleden, in de wetenschap dat ze daar eens rekenschap over moeten afleggen. Als voorgangers hun werk met vreugde mogen doen, is dat zegenrijk voor henzelf én voor de gemeente.
Hoe gaan wij als voorganger met onze gemeenteleden om? En hoe staan wij tegenover onze voorganger? Ook hier is er veel genade nodig, want vaak verlaten we zomaar het bijbelse spoor. Heerlijk, als de liefde voor elkaar er is. God zal Zijn zegen eraan verbinden!
‘Waar liefde woont, gebiedt de heer’ de zegen.’ (Ps. 133:3, berijmd)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/