9 mei 2021
Vers van vandaag

... de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en ... te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel ... u ten goede?
Deuteronomium 10:12-13
Het gaat om ons hart
In het eerste deel van dit hoofdstuk verhaalt Mozes hoe de Heere de heilsgeschiedenis met het volk, die bijna was afgebroken, weer oppakt. Hij geeft Israël opnieuw de Tien Geboden die horen bij het verbond. Opmerkelijk daarbij is dat de stenen tafelen een plaats krijgen in een houten kist, de ark van het verbond. Hier begint het levitisch priesterschap en de dienst der verzoening. En vanuit die herstelde relatie roept Mozes het volk op om de Heere, hun God, te vrezen, in Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en te dienen met heel hun hart en met heel hun ziel. Steeds opnieuw vraagt Mozes om het hart van het volk in het dienen van de Heere. En steeds weer baseert hij die vraag op de grootheid en op de eenzijdige liefde van de Heere, hun Verbondsgod. Vers na vers komt die oproep in dit gedeelte terug.
Mozes maakt zijn punt in steeds andere bewoordingen maar met dezelfde inhoud.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//