27 januari 2022
Vers van vandaag

Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij.
1 Korinthe 15:32
Als je ‘straks’ je ‘nu’ bepaalt
Vroeger ging het vaak over je eeuwige bestemming. Soms leek de hele verkondiging daarmee samen te vallen. Het ging telkens over de vraag of je je gered wist voor de eeuwigheid – deze wereld leek er niet toe te doen. In onze tijd is er meer aandacht voor geloof voor ons hier en nu. Geloof is niet het ticket naar de hemel; geloof is een andere manier van leven. Thema’s als gerechtigheid, rentmeesterschap en ook genieten van het leven winnen aan ruimte. En dat is mooi. Toch moeten we niet doorslaan naar de andere kant. Paulus legt juist een verbinding. Zijn geloof in de opstanding uit de dood stempelt zijn leven op aarde. Zijn komende leven vormt zijn huidige bestaan. Zónder opstanding zou hij vooral doen wat onze cultuur doet: als je maar geniet. Mét opstanding leeft hij voor grotere dingen. Hoe bepaalt jouw hemelse leven je aardse bestaan?
Zij die zich richten op de hemel krijgen de aarde erbij. Zij die zich richten op de aarde, verliezen zowel de hemel als de aarde. (C.S. Lewis)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022//