21 september 2021
Vers van vandaag

… opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder hebben.
Numeri 27:17b
Vacature vervuld
Mozes gaat sterven. De Heere maakt het hem bekend. In het Abarimgebergte zal hem in een panorama het beloofde land getoond worden. Mozes zal daar niet binnengaan. Over Mozes' lippen komt geen klacht. Bij hem treffen we de zorg aan over zijn volk. Hij vraagt de Heere om een voorganger, een herder. Onwillekeurig denken we aan de Middelaar die na hem kwam: onze Heere Jezus Christus. Hij zocht Zichzelf nooit, beklaagde Zijn lot niet, maar was tot op het kruishout bewogen met Zijn volk, Zijn schapen. De Heere wijst hier Jozua aan. Die zal de vacature vervullen. Jozua is helemaal aangewezen op de leiding die God geeft door tussenkomst van de priester. Dit was bij Mozes anders! Die sprak met de Heere van mond tot mond. De beslissingsmacht in Israël ligt nu bij meer personen en dat nog altijd in alle afhankelijkheid van God. Hij is en blijft de Goede Herder.
Laten we in de gehoorzaamheid van het geloof Hem volgen, Die de Herder en het Lam is.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//