4 augustus 2020
Vers van vandaag

Deze zochten naar hun inschrijving ... maar zij werden niet gevonden ...
Ezra 2:62
Sta je goed in het systeem?
Het komt vaker voor dat je denkt goed geregistreerd te zijn, maar het blijkt niet zo te zijn. Lastig als het bijvoorbeeld gaat om de reservering op een mooie camping. Er is kennelijk iets niet goed gegaan. Je staat niet in het systeem. Je krijgt geen plek. Pijnlijk als het gaat om de toewijzing van een huis. In Delfshaven vroeg ook wel eens iemand bezorgd: ‘Dominee, sta ik wel goed geregistreerd?’ Ik zei dan meestal: ‘Ik weet het niet. Maar als jij er nu alles voor doet dat je naam in het Boek des Levens staat, zorg ik ervoor dat de aardse registratie ook goed komt.’ Kennelijk willen er een hele rij mensen mee vertrekken uit Babel, mensen die zelf geen goede Israëlitische papieren hebben. Een priester met Urim en Tummim moet over hen beslissen. Of wel God Zelf. Heel spannend. Sta je in het Boek van God – dan: wees gerust in Hem.
Zorg dat je als pelgrim de goede papieren bij je hebt.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/