9 april 2020
Vers van vandaag

En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.
Markus 15:23
Onverdoofd
Aangekomen op Golgotha krijgt Jezus een verdovende drank aangeboden. Want kruisiging is de meest pijnlijke manier van sterven. Maar voor Jezus begon het vannacht al bij de Raad. Daar is Hij geslagen (14:65). Vanmorgen heeft Pilatus Hem laten geselen (15:15). Gevolg: een opengereten rug. Daarna hebben de soldaten zich op Hem uitgeleefd. Ze zetten Jezus een kroon van doornen op. Daarna sloegen ze met een rietstok op Zijn hoofd (15:16-19). De dorens zijn dus diep in Zijn hoofd gedrongen. Jezus is alles bij elkaar zo gewond, dat Hij het kruis niet langer zelf kan dragen. En dan volgt nog de kruisiging zelf! Laat het op je inwerken … En je ontdekt iets van de enorme lichamelijke pijn die Jezus leed aan het kruis. En toch wilde Jezus onverdoofd lijden en sterven … Hoe zwaar moest Hij lijden omwille van mijn zonden! Hoe groot is Zijn liefde dat Hij hiertoe bereid was!
Hoeveel pijn doet het jou dat Jezus zoveel pijn leed voor jou?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/