22 januari 2021
Vers van vandaag

En de HEERE sloot de deur achter hem toe.
Genesis 7:16b
Veilig achter een goed gesloten deur
God wist eigenhandig de scheiding tussen de wateren boven het uitspansel en daaronder, die Hij al scheppend tot stand gebracht had, weer uit. Wat moet Hem dat pijn gedaan hebben! De chaos keert terug, ook de scheiding tussen het water en het droge verdwijnt weer. Het lijkt alsof we terug bij af zijn. Maar nee, toch niet. Op de watervloed drijft een bak. De mensen en dieren die zich daarin bevinden, waren er bij de schepping nog niet. Zij vormen nu het nieuwe begin van de mensheid. God heeft ze veilig opgeborgen. We lezen dat Hij Zelf de deur van de ark achter hen dicht deed. Hoe veilig kun je zijn! Petrus ziet in de doop een niet minder veilige schuilplaats. Je leven lang mag je de Heere de toen en daar op je voorhoofd uitgeschreven beloften voorhouden. Dan ben je in Christus wel bewaard in het grote oordeel dat komt.
Christus zal altijd zorgen voor Zijn eigen Kerk. Hij zal zorgen dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen. Alles gaat goed, hoewel onze ogen er niets van zien. (John Charles Ryle)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2021//