14 december 2019
Vers van vandaag

En de koning werd zeer bedroefd (…)
Markus 6:26
Een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje
We bereiden ons voor op de derde adventszondag. Er zal weer gepreekt worden. De Waarheid wil zo aan het licht gebracht worden. Herodes zat eens onder de preek van Johannes. Hij zei dat de wereld, het leven, ook de seksualiteit heilig en heerlijk moeten zijn. Daar ontbrak het bij Herodes aan. Dominee Johannes zette daar het zwaard van de Geest in. Dat zinde vooral de koningin niet. Zo kwam hij in het gevang. Treffend. In het oordeel van de prediker over het huwelijksleven van Herodes werkte het hele recht van God. Weliswaar bleef het ontzag voor Johannes bij de koning. Hij hinkte op twee gedachten: Herodias prijsgeven, buigen voor God en opstaan in Zijn heiligheid en heerlijkheid óf vallen in zijn eigen onheiligheid en verlorenheid. De afloop kennen we. Herodes’ feestje loopt uit de hand. Laten we, in plaats van naar dat hoofd op die schotel te kijken, de belofte horen: wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon van het Leven.
Graag luisteren … maar toch …!(vs. 20)