Meer lezen

Het is feest, want de Herziene Statenvertaling bestaat tien jaar! Met deze woorden start ds. W.J. Westland, de huidige voorzitter van de Stichting Herziening Statenvertaling, zijn “Woord Vooraf” in de brochure die in januari 2021 verscheen naar aanleiding van dat jubileum. In die brochure zijn een tweetal essays opgenomen over de ins en outs van het lezen van de Bijbel dat het belang van een goede vertaling en het bijbellezen wil onderstrepen.

 

Lees verder

De eerste editie van de Herziene Statenvertaling verscheen in 2010 en is herkenbaar in het colofon met de aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de tekst zijn vele positieve reacties gekomen en allerlei suggesties gekomen van mensen die de tekst grondig hebben gelezen....

Lees verder