Waarom deze vertaling

Het doel is om met deze Herziene Statenvertaling de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Waarom deze vertaling? ontdek het
Verwachte nieuwe uitgaven

Parallelbijbel SV | HSV en complete HSV Missionair

Een gewijzigde druk

De eerste editie van de Herziene Statenvertaling verscheen in 2010 en is herkenbaar in het colofon met de aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de tekst zijn vele positieve reacties gekomen en allerlei suggesties gekomen van mensen die de tekst grondig hebben gelezen....

14 juli 2024
Spreuken 14:26
In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. De vreze des HEEREN is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.
Lees: Spreuken 14:17-35
De rijkdom van de vreze des Heeren
Het veertiende hoofdstuk laat de scherpe tegenstelling zien tussen een leven in wijsheid en een leven in dwaasheid. Rust er op een leven in wijsheid rijke zegen, het leven in dwaasheid draagt de sporen van de dood met zich mee. En dan volgen de verzen 26 en 27 waarin het gaat om de vreze des Heeren. Zij die de Heere vrezen kenmerken zich door een sterk vertrouwen op de Heere hun God. En dat vertrouwen omvat niet alleen henzelf maar ook hun kinderen. De Heere is een toevlucht van geslacht tot geslacht. En in dat Godsvertrouwen ontdekken zij meer en meer dat bij de Heere een onuitputtelijke bron van leven is, van wijsheid om zo te leven dat de verleiding tot de zonde wordt weerstaan. Hij is de getrouwe.
De vreze des Heeren is het fundament van ware wijsheid
De rijkdom van de vreze des Heeren
Het veertiende hoofdstuk laat de scherpe tegenstelling zien tussen een leven in wijsheid en een leven in dwaasheid. Rust er op een leven in wijsheid rijke zegen, het leven in ...
(berijming Tien Geboden)