25 maart 2023
Vers van vandaag

‘Een dode vlieg doet de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een kleine dwaasheid met kostbare wijsheid en eer.
Prediker 10:1
Een beetje dwaasheid
We kunnen het leven niet naar onze hand zetten. Er hoeft maar iets scheef te gaan en we zitten midden in de problemen. Onze gaven in talenten en wijsheid zijn niet doorslaggevend voor succes. Let op de twee beelden die Prediker schetst over de rijke en de arme man en de dode vlieg in de zalf. Die arme man had de stad kunnen redden, maar in die kleine stad stellen ze geen prijs op zijn wijsheid. Eén dwaze daad, een beetje dwaasheid of stommiteit, zet de wijsheid op een dood spoor. Dat kan in onze samenleving verstrekkende gevolgen hebben. Eén dode vlieg kan de zalfolie laten gisten, tot stinkende troep maken. Maar al te vaak luisteren we niet naar Christus’ wijsheid en kiezen we voor zondige dwaasheid. Er is maar weinig nodig om iets moois en goeds te veranderen in iets weerzinwekkends. Houd je levenskoers op Christus gericht, wees Hem gehoorzaam, dan ben je wijs!
Alles wat ik heb gezien leert me de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik nog niet heb gezien.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/