Waarom deze vertaling

Het doel is om met deze Herziene Statenvertaling de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Waarom deze vertaling? ontdek het
Verwachte nieuwe uitgaven

Parallelbijbel SV | HSV en complete HSV Missionair

Een gewijzigde druk

De eerste editie van de Herziene Statenvertaling verscheen in 2010 en is herkenbaar in het colofon met de aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de tekst zijn vele positieve reacties gekomen en allerlei suggesties gekomen van mensen die de tekst grondig hebben gelezen....

22 juli 2024
Spreuken 22:2
Rijken en armen ontmoeten elkaar, de HEERE heeft hen allen gemaakt.
Lees: Spreuken 22:1-16
De verhouding tussen armen en rijken
Er zijn allerlei verschillen tussen mensen: armen en rijken, mensen met veel voorspoed en mensen met veel tegenspoed, mensen met veel talenten en mensen met weinig talenten. En die verschillende mensen komen elkaar op allerlei manieren tegen. En de Spreukendichter zegt van al die mensen dat de Heere hen heeft gemaakt. Dat laatste is beslissend voor hoe de omgang tussen verschillende mensen moet zijn. Dat betekent nogal wat. Want hoe verschillend mensen ook zijn, in het leven met de Heere zijn allen gelijkwaardig. En alle gelovigen mogen met de hulp van de Heere door wijsheid een goede naam en reputatie opbouwen. Daarom moet in een christelijke gemeente die gelijkwaardigheid centraal staan. Bijstaan in elkaar zwakke kanten en benutten van elkaars sterke kanten maakt dit concreet.
In Christus worden alle tegenstellingen overbrugd
De verhouding tussen armen en rijken
Er zijn allerlei verschillen tussen mensen: armen en rijken, mensen met veel voorspoed en mensen met veel tegenspoed, mensen met veel talenten en mensen met weinig talenten....
(berijming Tien Geboden)