15 augustus 2022
Vers van vandaag

Wie is mijn naaste?
Lukas 10:29
Doe dat en u zult leven
Een wetgeleerde komt Jezus bevragen naar Zijn leer. Om de proef op de som te nemen, vraagt hij aan Jezus: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ Uit de vraag blijkt dat de wetgeleerde de kern van de boodschap van Jezus heeft begrepen. Het gaat om het eeuwige leven. De wetgeleerde wil het eeuwige leven beërven. Een erfenis krijg je, maar deze man wil iets doen om te kunnen beërven. Hij wil goede werken doen als toegangsbewijs voor het Koninkrijk van God. Jezus gaat er niet op in, maar stelt een tegenvraag: ‘Wat staat er in de Wet geschreven?’ De man antwoordt: ‘God liefhebben … en uw naaste als uzelf.’ Jezus zegt: ‘Doe dat en u zult leven’. Nu komt de ware aard tevoorschijn. De wetgeleerde wil zichzelf rechtvaardigen, hij wil Jezus testen. Als uitvlucht vraagt hij: ‘Wie is mijn naaste?’
Ook wij zoeken vaak uitvluchten: ‘Het gaat zomaar niet.’ Of valt het wel mee?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/