13 augustus 2022
Vers van vandaag

… voor wijzen en verstandigen verborgen …
Lukas 10:21
Verworpen door eigen schuld
Jezus spreekt tegen Zijn discipelen over een groot geheim, dat verborgen is voor wijzen en verstandigen, en aan jonge kinderen bekendgemaakt wordt. We lezen dat Jezus blij is. Hij heeft zeventig mannen uitgezonden, twee aan twee, om in het land het Evangelie te verkondigen. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de HEERE. Het is erg meegevallen: ‘Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen’. Jezus zegt: ‘Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel’. Na de terugkomst van de zeventig mannen bidt de HEERE: ‘Dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt’. De blijde boodschap moet verkondigd worden. Met de oproep tot bekering en geloof! Maar die boodschap roept ook tegenstand, verharding op. Dat is onze eigen schuld! Nu klinken nog de woorden: ‘Mijn zoon/dochter, geef Mij je hart’.
Wat is het gevaar van verharding? Noem enkele oorzaken.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/