27 mei 2024
Vers van vandaag

En hij zei tegen hen "wees op uw hoede en bedenk wat u deze mensen wilt gaan doen.
Handelingen 5:34b
De les van de geschiedenis
De mannen van het Sanhedrin hebben het evangelie gehoord en zijn buiten hun zinnen van kwaadheid. Hun eenparig besluit staat vast: Doden die evangelisten! Dan staat iemand van hen op: Gamaliel, een man met gezag, een beroemde rabbijn. De apostel Paulus liep college bij hem. De apostelen moeten de gerechtszaal verlaten. Rabbi Gamaliel vraagt de leden van het Sanhedrin of ze wijs doen om dit doodvonnis uit te voeren. Hij geeft twee gebeurtenissen uit de recente geschiedenis aan; wat was er terechtgekomen van Teudas, die een groep van 400 man achter zich kreeg en van Judas de Galileeër, die de volkstelling van Augustus wilde boycotten? Het was toch puur mensenwerk van die twee geweest. De leider van deze mannen, Jezus, was ook gekruisigd. Mannen, leer toch die les uit de geschiedenis. Met geweld iets onderdrukken, daar bevorder je juist groei mee. Gamaliel doet een voorstel en het wordt aangenomen. Hij laat de mogelijkheid open, dat hun beweging toch het werk van de levende God kan zijn, maar Gamaliel geeft zich niet over aan Christus, terwijl Jezus is gegeven om Israël bekering te geven en vergeving van de zonden (vers31). Wat ernstig!
De les van de Heilsgeschiedenis is samengevat in Jezus Christus
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/