7 februari 2023
Vers van vandaag

Verder zei de heere tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag.
Jozua 5:9
Het verbond vernieuwd
De Israëlieten mogen nog niet optrekken naar Jericho. Jozua krijgt de opdracht om alle mannelijke Israëlieten te besnijden. Dat was in Egypte, voor de uittocht, ook gebeurd. Maar er was een scheur gekomen in het verbond dat God met Abraham had gesloten. Het volk geloofde niet dat de Heere Kanaän in hun hand kon geven en daarom moesten ze terug de woestijn in, veertig jaar lang. En al die tijd werden de nieuwe generaties niet besneden. Het hardnekkige ongeloof had de Israëlieten beroofd van de weldaden van Gods verbond. En daarom werd hun ook het teken van het verbond onthouden. Maar nu maakt de Heere alle dingen weer nieuw. De besnijdenis wordt uitgevoerd en het Pascha wordt weer gehouden. Het bloed van het lam vloeit. In Christus wordt het verbond vernieuwd en de dag erna eten ze van de opbrengst van het land. Het manna valt niet meer. De smaad van Egypte is afgewenteld.
‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.’ (Psalm 105:5, berijmd)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/