1 december 2023
Vers van vandaag

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.
Mattheüs 1:1
De wedergeboorte is begonnen
Boek van de genesis van Jezus Christus. Zo begint Mattheüs. De Joden, de eerste lezers, denken meteen aan het begin van de Heilige Schrift: Genesis. De geboorte van hemel en aarde. Van dat zeer goede begin is ten tijde van Maleachi weinig meer te zien; en tussen Maleachi en Mattheüs zitten nog eens vierhonderd duistere jaren. Zal het ooit nog goed, nog licht worden? Zal God ooit nog Zijn doel met Zijn schepping bereiken? Zal de belofte aan Abraham, aan David ooit in vervulling gaan? Zal de Messias en Zijn Vrederijk ooit komen? Nu overhandigt Mattheüs aan de Joden met gepaste trots een boek. Het begint met het familiealbum van Jezus van Nazareth. Wij mogen meelezen. Deze stamboom staat gelijk aan tromgeroffel, een trompetfanfare. God hééft Zijn belofte vervuld. Het verhaal van Jezus begint bij de God van Abraham en David. Bij Zijn genadige trouw. De wedergeboorte aller dingen is begonnen. Het komt goed.
Geloven is deelhebben aan deze wedergeboorte!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/