1 oktober 2023
Vers van vandaag

Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd.
Exodus 1:7
Vreemdelingen in Gosen De Israëlieten wonen in het land Gosen. De huizen zien er netjes uit. Je kunt zien dat de nakomelingen van vader Jakob het goed hebben. Ze zijn tot welvaart gekomen door hun handel. Ze zijn een talrijk volk geworden. Er zijn wel zo’n tweehonderd jaar verstreken sinds het moment dat ze met zeventig personen in Egypte zijn aangekomen. En toch, hoewel ze zich zo goed ontwikkeld hebben binnen Egypte, blijven ze vasthouden aan hun geloof. Ze vertellen elkaar de verhalen over God Die verschenen was aan hun stamvader Abraham. De heere had beloofd dat zijn nakomelingen na 430 jaar zouden verlost worden. En ze weten: God is trouw aan Zijn woord. Wat Hij belooft, doet Hij ook. Zou de tijd van hun verlossing uit Egypte ophanden zijn? Hoe zou God dat doen? Wij kunnen in deze wereld ook ons bestaan hebben opgebouwd, misschien zijn we ook welvarend geworden. Blijven we ook trouw aan ons geloof? Zien we uit naar de dag van onze eeuwige verlossing?
‘Hem Die is opgestaan uit de aarde, verwachten wij op de wolken des hemels.’ (Th. Adams)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/