1 oktober 2022
Vers van vandaag

Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren.
1 Koningen 16:30
‘Broer van zijn vader’
De naam Achab betekent zoiets als ‘broer van zijn vader’. Koning Achab maakt die naam waar; hij leeft op dezelfde manier als zijn vader, koning Omri. Die deed wat slecht was in de ogen van de HEERE. Van Achab wordt hetzelfde gezegd. Zo vader, zo zoon. Onze daden hebben gevolgen. Niet alleen voor onszelf of de mensen om ons heen, maar ook voor ons nageslacht. Bij de koningen van Israël wordt dat pijnlijk duidelijk. Het is ook te zien in het leven van Hiël. Tegen Gods verbod in, herbouwde hij de stad Jericho. De prijs voor de herbouw van deze stad was hoog: zijn twee zoons kwamen om. De daden van deze vader hadden grote gevolgen voor de kinderen. Als jij nadenkt over de generaties die je zijn voorgegaan, en je je een beeld probeert te vormen van toekomstige generaties, welke tendens neem je dan waar?
Onze daden hebben gevolgen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/