21 februari 2024
Vers van vandaag

Toen werd de Geest van de Heere vaardig over hem.
Richteren 14:6a
Rechte slagen met een kromme stok
Het wordt al snel duidelijk dat Simson geen Samuel is. Hoewel geboren uit een gelovig gezin begint hij al snel keuzen te maken die zijn ouders verdriet doen. Hoe herkenbaar voor velen vandaag. Dat Gods bedoeling er achter zit is voor hen verborgen en waarschijnlijk voor Simson zelf ook. Voor de tweede keer lezen we dat Geest in hem gaat werken (de eerste keer was in 13:25) en dat zal nog enkele malen vermeld worden (de eerstvolgende keer is al in 14:19). Al is heel zijn bediening nog zo vol van eigenzinnig handelen, God maakt met deze kromme stok rechte slagen. Meteen wordt ook zijn zwakte duidelijk: hij valt voor vrouwen en tegen hun tranen is hij met al zijn kracht niet opgewassen. En toch gebruikt de Heere hem om Israƫl uit de hand van de Filistijnen te verlossen, zelfs al zal de eerste keer dat hij werkelijk naar God vraagt pas op het einde van zijn leven zijn (16:28). Gods genade is groot.
Soms moet Gods voorzienigheid, evenals Hebreeuwse letters, van achteren naar voren worden gelezen (John Flavel)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/