23 mei 2024
Vers van vandaag

En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe
Handelingen 2:47
Een aantrekkelijke gemeente
En zij…zo beginnen enkele verzen. Het duidt op een betrokken zijn op elkaar. Zo werkt de Geest door het Woord. Jaloersmakend in een tijd van individualisme en egoïsme. De leden van de pas ontstane gemeente worden aan elkaar verbonden door de apostolische leer, door gebed, door gezamenlijke maaltijden, zorg voor de armen en Bijbelstudie. Toch blijven ze ook trouw in de tempel komen om het contact met hun eigen volk te houden. Zij loofden God. Is dat niet het gevolg van bekering? Zo had de HEERE ons geschapen om Hem te loven met mond en hart en handen. Zo hoor ik gezang. Mensen lopen langs en horen het. Ze blijven staan en luisteren naar deze aantrekkelijke lofzang. Loven is het hoogste en heerlijkste wat mensen kunnen doen Wat is hier aan de hand? Er gebeurt hier wat. Ze horen ervan op. Een andere vertaling luidt: "Ze stonden in gunst bij het volk". Jeruzalem had bewondering voor de gemeente. Het gevolg was dat nieuwe gelovigen zich bij de gemeente voegden. Is onze gemeente een aantrekkelijke gemeente en participeer ik daarin als een lichtend licht?
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan (JdH.983)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/