29 maart 2023
Vers van vandaag

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.
Prediker 12:1
Gedenken
Prediker zet ons aan om ons leven te overdenken, het door God te laten beïnvloeden. God is er niet voor later, als je oud bent, maar voor nu als je meent geen behoefte aan Hem te hebben. Bedenk dat bij het ouder worden je lichamelijke functies afnemen. Dat er kwade dagen komen, waarin alles te veel wordt en het niet meer hoeft. Je komt er op oudere leeftijd niet aan toe aan God te denken; de energie ontbreekt dan. Prediker maakt het verval van onze lichamelijke situatie duidelijk met een beeld van een paleis of stad. Wachters zijn de handen, de sterke mannen de benen, die het koren malen de tanden, de vensters de ogen, dubbele deuren de lippen, gevolgd door doofheid, alles van ons lichaam is in verval. Het sterfelijk lichaam keert terug tot de aarde, en de geest tot God; denk daaraan. Christus’ Geest vernieuwt ons door geloof en bekering met een eeuwige jeugd.
‘Maar vroeg of laat verschijnt het land, dat elk verstand te boven gaat, waar ik volmaakt opnieuw ontmoet, wie ik voorgoed was kwijtgeraakt.’ (Jean Pierre Rawie)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/