7 december 2022
Vers van vandaag

Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.
Jesaja 21:9b
De val van Babel
Jesaja wordt geroepen op zijn post te blijven. De door God aangestelde profeet staat op wacht. Dag en nacht neemt hij nauwkeurig waar wat er gebeurt en rapporteert dat. De waarnemingen zijn een enorme schok voor de profeet. Hoewel hij verlangt naar Gods ingrijpen, overvallen angst en huiver hem wanneer hij te zien krijgt door welke oordelen het machtige Babel getroffen zal worden. De roep klinkt in deze profetie: ‘Gevallen, gevallen is Babel.’ De herhaling beklemtoont Babels totale en definitieve ondergang. Babel staat voor alles wat tegen God ingaat. In Babel kom je om. In deze adventstijd zijn wij geroepen om ook onze wachtpost te betrekken. Wij verwachten de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Zijn Koninkrijk komt, maar ook de troon van de satan werpt Hij neer. Tot ons komt de aansporing: ‘Vlucht uit Babel en neem de toevlucht tot de HEERE!’
Het leven is als een wachtpost waarop de HEERE ons geplaatst heeft en die wij zo lang moeten innemen, totdat Hij ons terugroept. (Johannes Calvijn)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/