21 maart 2023
Vers van vandaag

Haast u niet bij hem vandaan te gaan. Houd niet vast aan een kwade zaak, want hij doet alles wat hem behaagt.
Prediker 8:3
Gezagsinstanties
Het kwaad zit in onze genen en dringt door in alle lagen van de samenleving, ook op het terrein van de wijsheid. Wie is echt wijs? Hij die zich door God laat leren doorziet het chaotische leven en weet een weg te vinden in de navolging van Jezus. Wij leven nu nog te midden van onrecht en corruptie. Daarom zijn er gezagsinstanties nodig om het leven te regelen. Maar het trieste is dat overheden vaak hun macht misbruiken, zodat hun onderdanen daar de dupe van worden. Het gevolg is dat er verzetsgroepen ontstaan met allerlei kwalijke zaken, samenzweringen en opstand. Prediker ziet deelname aan een opstand als een kwalijke zaak. Ook Jezus heeft Zich nooit verzet tegen de Romeinen. Hij zette Zich in voor de geestelijke vrijheid voor alle mensen, om ons te bevrijden uit het kwaad. Dat kostte Hem de dood, maar gaf aan ons eeuwig leven!
Wijsheid vindt men in boeken; om wijs te zijn zal men verder moeten zoeken.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/