8 december 2023
Vers van vandaag

Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Mattheüs 4:11
Dankbaar en opgelucht ademhalen
Veertig … We denken aan Israëls tijd in de woestijn, aan Mozes’ tijd op de berg Horeb en aan Elia in de woestijn. Veertig is het getal van de mens en zijn aardse bestaan. Mozes en Elia … Alsof zij in Jezus zijn teruggekeerd. Alsof Israël door deze ene Israëliet wordt vertegenwoordigd. Hij doet wat Israël naliet. Hij vervult de Wet en de Profeten. Trouwens, wie denkt niet aan Genesis 3? Die listige slang … Ik houd nu mijn adem in! Het is een soort wedstrijd. De Geest leidt Jezus hier het strijdperk in. De duivel is de tegenstander. Maar Jezus slaat zijn aanvallen af met het geschreven Woord. Het geloof is geen show. De duivel moet Hem laten gaan. Dankbaar en opgelucht haal ik adem. Jezus is het ware Israël. Hij is de Mens naar Gods bedoeling. We danken de Heiland voor Zijn standvastigheid en bidden Hem om ons bij te staan in de geloofsstrijd en om de kracht om in stilheid te wachten op de komst van Zijn Rijk.
Laten we Hem te hulp roepen in de verzoekingen!
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/