26 september 2023
Vers van vandaag

Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet.
3 Johannes 1:9
Ambitie in de kerk
Problemen komen zelden door bescheiden gemeenteleden. Diotrefes was niet bescheiden. Integendeel, hij wilde de belangrijkste zijn. Zijn stempel op de gemeente drukken. Hij maakte het Gajus moeilijk om herbergzaamheid te betonen (vs. 10). En hij luisterde al helemaal niet naar het gezag van Johannes. Niet zelden komen problemen in de gemeente door dominant gedrag. Zo is de Heere Jezus Zijn kinderen niet voorgegaan.
Jezus stond op van het avondmaal, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: ‘Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?’ (Joh. 13). ‘Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet’ (Joh. 13:17).
‘Hoe nederiger u bent, hoe dichter u bij de Heere bent.’ (Samuel Rutherford)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/