27 september 2022
Vers van vandaag

En het gebeurde na deze dingen dat Abraham de boodschap gebracht werd: Zie, ook Milka heeft Nahor, uw broer, zonen gebaard.
Genesis 22:20
De toekomst breekt open
Je zou dit gedeelte bijna overslaan na het indrukwekkende voorafgaande gedeelte. Het lijkt onbetekenend. Maar dat is schijn, want het staat bol van verwachting. Kijk maar eens naar het aantal kinderen dat geboren wordt: acht van Milka en vier van Reüma en dus samen twaalf, het getal van de stammen van Israël, dat grote nageslacht van Abraham. De namen zijn bijna allemaal onbekend, maar één herkennen we meteen: Rebekka, de latere vrouw van Izak. Die verwachting is mogelijk ‘na deze dingen’. Die uitdrukking legt een verband tussen Abrahams geloofsgehoorzaamheid en de vervulling van Gods beloften. Niet als voorwaarde, maar als de weg waarin de HEERE de toekomst opent. Zo breekt ook voor ons de toekomst open nadat het grote offer gebracht is door onze Heere Jezus Christus. In Hem is er toekomst voor wie van zichzelf, net als Sara en Rebekka, onvruchtbaar is.
Als Gods kinderen een blik in de toekomst mogen werpen, kunnen zij het heden weer blijmoedig dragen. (Charles Haddon Spurgeon)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/