9 december 2023
Vers van vandaag

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Mattheüs 4:17
Het Koninkrijk komt
Johannes’ mond is gesnoerd. Nu gaat Jezus preken. Het is dezelfde boodschap: ‘Kom tot inkeer, het Koninkrijk der hemelen komt eraan.’ In Joodse oren betekende dit revolutie. Het einde van de overheersing door de Romeinen en hun marionetten. Ze verlangden naar een kans om in opstand te komen. Een verlangen gevoed door de beloften van God: God zal op een dag hen redden en Koning worden van Israël, ja van de hele wereld. De huidige orde zal omgekeerd en alles zal rechtgezet worden. Nu preekt Jezus: ‘Het komt eraan! Als je het recht nog verdraait of de vrede verstoort, kom tot inkeer! Verander radicaal van richting!’ Jezus zag Zijn tijdgenoten richting de afgrond gaan. Ze hoopten op een ‘wereldse’ revolutie. Ze wilden de duisternis met duisternis bestrijden. Maar Jesaja had andere dingen voorzegd. Hij sprak van Licht in de duisternis. Dat bracht Jezus: Licht en vrede, genezing en vergeving voor Israël en de wereld. Wat hebben ze Hem in de weg gestaan …
Ze … Over wie hebben we het?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/