4 februari 2023
Vers van vandaag

Toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit.
Jozua 3:6
De voorbereiding op de doortocht door de Jordaan
Zeer nauwkeurig wordt het volk voorbereid op wat komen gaat. Als de priesters de ark opnemen, moet het volk die volgen. De ark, God Zelf, gaat voorop. Wel moet er eerbiedige afstand zijn tussen de ark en het volk. Alleen als er voldoende afstand is tussen die twee, kan het hele volk zien welke weg het moet gaan en wat er gaat gebeuren. Er gaan grote wonderen plaatsvinden en tegen die achtergrond beveelt Jozua het volk, dat ze zich moeten heiligen. Alles wijst op naderende grote daden van de Heere. Ook voor Jozua heeft God een boodschap. Op deze dag zal de Heere het leiderschap van Jozua bevestigen voor de ogen van heel Israël. Zij zullen weten dat God met Jozua is, zoals Hij met Mozes geweest is. En door de grote daden van de Heere zal het volk weten dat de levende God in hun midden is en alle Kanaänitische volken voor de ogen van heel Israël zal verdrijven.
Naderende wonderen vragen om eerbiedige en zorgvuldige voorbereiding.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/