2 maart 2024
Vers van vandaag

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij aangegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
Johannes 1:12
Jezus aannemen
Johannes getuigt dat Jezus het Licht is van deze wereld. Het verschijnt aan ieder mens. Dat vraagt om een antwoord. Johannes zegt dat het nodig is om Jezus aan te nemen, om in Zijn Naam te geloven. Het staat er zo eenvoudig 'Hem aannemen', maar in de praktijk van het leven kan dat een worsteling zijn. Dat eenvoudig overgeven aan Jezus strijdt tegen ons hoogmoedig bestaan. Toch zorgt de Heilige Geest ervoor dat mensen, zondig in zichzelf, toch de toevlucht nemen tot Jezus. Ze voelen zich verliezers, maar de tekst zegt dat ze overwinnaars zijn. Wie namelijk in Hem geloven als hun Zaligmaker, die krijgen het privilege en het voorrecht dat ze kinderen van God worden. Is er een mooier geluk dat dat we kinderen worden van de Vader? Johannes zegt daarbij dat dit geloof niet vanuit de wil van ons gebeurt. Daarvoor is de wedergeboorte nodig. Johannes noemt dat het 'uit God geboren zijn'. Het geestelijk leven is afkomstig van God en brengt ons terug tot God. Hem zij de eer!
Maar die het Evangelie aannemen, en de Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. DL H.1 art.IV
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/