2 juni 2023
Vers van vandaag

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.
2 Korinthe 1:19-20
Puntje bij paaltje Je hebt van die mensen van wie je weet: zij kunnen prachtig praten en zeggen van alles toe. Maar om iets echt te regelen moet je een ander hebben. In Korinthe hebben sommigen problemen met Paulus. Hij ligt onder vuur. Kloppen zijn grote woorden en verhalen wel? Hij had beloofd naar hen toe te reizen (1 Korinthe 16:5). Maar het ging anders. Zijn critici grijpen het aan om te zeggen: ‘Paulus spreekt wel mooie woorden, maar puntje bij paaltje kun je niet van hem op aan.’ Paulus gaat er vol tegenin. Niet zozeer voor hemzelf. Vooral om God niet in diskrediet te brengen. God is niet de God van mooie woorden, loze beloften. Zijn ja is ja. Zijn liefde blijft niet leeg, Zijn hoop is niet half. Je kunt van Hem op aan. Kijk maar naar Jezus Christus. Zie wat Hij deed en je weet: onze God doet wat Hij zegt!
‘De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft:
God heeft zijn Woord gegeven; Hij doet wat Hij belooft.’ (Sela)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/