4 maart 2024
Vers van vandaag

Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard, en Zijn discipelen geloofden in Hem.
Johannes 2:11
Jezus redt het feest
Grote schrik bij het jonge echtpaar in Kana. Ze hadden alles goed voorbereid voor hun bruiloftsfeest, maar nu blijkt er een tekort aan wijn. Moet je dan de gasten zomaar naar huis sturen? Dat is een grote schande! Maria hoort van het probleem en ze gaat ermee naar haar Zoon. Als er Eén is, die helpen kan, dat is Hij dat. Daarom geeft ze de knechten de opdrachten om alles te doen wat Hij vraagt. Maar een wonder vraagt geloof: moeten ze water scheppen? En dan dat water brengen naar de ceremoniemeester? Hij zal hen zien aankomen. En toch…ze doen het. En als ze het water geschept hebben, wordt het wijn. De ceremoniemeester heeft nog nooit zulke lekkere wijn geproefd. Heerlijk! Het feest kan doorgaan. Hoe zou Maria gekeken hebben naar haar Zoon, die dit eerste wonder heeft gedaan? Van de discipelen lezen we dat dit wonderteken het geloof in Hem vermeerderden. Zo kan Jezus ook vandaag in ons bestaan de situatie redden. Hij kan alles!
Hij heeft daarmee betuigd, dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden, en dat Hij de gehuwden Zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. (Huwelijksformulier)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/