27 januari 2023
Vers van vandaag

Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.
Kolossenzen 4:12
Epafras, strijder in de gebeden
Paulus noemt de naam van Epafras. Hij is degene die Paulus verteld heeft over de christenen in Kolosse. Paulus typeert hem als iemand die vurig bidt voor de kerk in Kolosse, maar ook voor andere gemeenten in Laodicea en in Hiërapolis. Zo licht tussen de regels van de Kolossenzenbrief de betekenis van het gebed op. Paulus heeft aan het begin verteld hoe hij zelf bidt voor de gemeente in Kolosse en aan het einde van de brief vraagt hij of zij voor hem willen bidden. Hier in het slot vertelt hij over de vurige gebeden van Epafras; hij strijdt in de gebeden. Wat een bemoediging moet dat zijn geweest voor de christenen in Kolosse. Epafras heeft hen niet meer in het oog, nu hij bij Paulus is, maar hij heeft hen wel in het hart. Hij strijdt voor ze in de gebeden. De gemeenschap van christenen is een gebedsgemeenschap. Voor welke gemeentes bid jij regelmatig?
‘En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij …’ (Rom. 15:30)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/