19 mei 2024
Vers van vandaag

Eerste Pinksterdag
Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
Handelingen 2:4b
Waar zijn we mee vervuld?
Je kan vervuld zijn met komende gebeurtenissen. Een kind kan zo verlangen naar zijn verjaardag en telt de nachtjes. Een aanstaande moeder verlangt naar de geboorte van haar baby. Rouw kan je hart zo vervullen. Nu wordt er in ons gelezen Schriftgedeelte drie keer over "vervuld" gesproken. Vijftig dagen geleden werd het Pascha gevierd, waar de uittocht vanuit Egypte werd herdacht. Op deze dag wordt nu het Pinksterfeest gevierd in Jeruzalem, de dag is vervuld. De wetgeving op de Sinaï wordt herdacht en ook het begin van de oogst wordt gevierd. Op die dag wordt de Geest uitgestort en werd het hele huis van samenkomst vervuld. Niet alleen de dag en het huis worden vervuld, maar ook het hart en het leven van de mensen op de plaats van samenkomst. Niet alleen de twaalf discipelen, maar ook vrouwen, mannen, jong en oud worden vervuld met de Geest. Had de Heiland het zo niet beloofd? Zo werkt de Geest in harten van zondaren, jong en oud. Er ontstaat een binnenbrand. Laat de pijn van de zonden maar even gloeien. Hoor deze troost: "Het zal zijn, die de Naam van de HEERE uitroept in de nood van zijn/haar leven, zalig zal worden." Blust de Geest niet uit!
Heilige Geest van God vul voor het eerst of opnieuw mijn hart! (Opw.343)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/