23 februari 2024
Vers van vandaag

Simson ging naar Gaza.
Richteren 16:1
Grensoverschrijding
In de geschiedenis van Simson valt op hoe gemakkelijk hij de grens met het gebied van de Filistijnen oversteekt naar beide kanten. Er lijkt van een grens nauwelijks meer sprake. Blijkbaar was er bij het volk Israël geen besef meer van een verschil tussen hun positie en die van de Filistijnen. Ze zijn gewoon opgegaan in het volk van de Filistijnen. Simson komt in het gedeelte van vandaag ook tot een dieptepunt. Het laatste restje nazireeërschap verdwijnt als hij door eigen schuld zijn haar kwijt raakt. Het laatste lichtpuntje is nog dat hij de deuren van de stadspoort van Gaza neerlegt tegenover Hebron. Bedoeld of niet, het is een laatste appel aan Israël om zich bewust te zijn van de noodzaak van verlossing. In Hebron begon later David zijn koningschap. Hier gloort de belofte van een nog grotere Koning, die Zijn volk weer apart zal zetten. Gaan we op in de wereld of willen we door Hem geheiligd worden?
Onbekeerden, lees het Woord met aandacht. Bid dat de geest erin meekomt. Kom vanaf uw knieën naar de preek, en ga na de preek weer op uw knieën (Joseph Alleine)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/