9 februari 2023
Vers van vandaag

… Er is een ban in uw midden, Israël!
Jozua 7:13
De nederlaag bij Ai
Tegen de indringende waarschuwing in vergrijpt Achan zich aan voorwerpen uit Jericho. Deze daad is een slag in het aangezicht van de Heere. Goddelijke liefde en trouw wordt beantwoord met egoïstische ontrouw. God trekt Zich terug en er vindt een smadelijke nederlaag plaats. Jozua is in eerste instantie radeloos. Hij werpt zich ter aarde en roept tot God, dat hij en het volk maar beter niet de Jordaan hadden kunnen oversteken. Maar dan staat er toch iets in hem op van de geest van Mozes: ‘Wat zult U dan doen voor Uw grote Naam?’ Deze oprechte geloofsuitroep van Jozua gaat de Heere beantwoorden. Hij geeft aan waarom Hij vertoornd is, maar Hij wijst ook een weg: ‘Ik zal voortaan niet meer met u zijn, als u de ban niet uit uw midden wegvaagt.’ Achan wordt door het lot aangewezen en met zijn familie en zijn bezit gestenigd: ‘En men richtte daar een steenhoop op en men noemde die plaats “Dal van Achor”. Toen liet de heere Zijn brandende toorn varen.’
Als God Zich kennelijk terugtrekt, wil Hij ons ootmoedig aan Zijn voeten zien.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/