Waarom deze vertaling

Het doel is om met deze Herziene Statenvertaling de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Waarom deze vertaling? ontdek het
Verwachte nieuwe uitgaven

Parallelbijbel SV | HSV en complete HSV Missionair

Een gewijzigde druk

De eerste editie van de Herziene Statenvertaling verscheen in 2010 en is herkenbaar in het colofon met de aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de tekst zijn vele positieve reacties gekomen en allerlei suggesties gekomen van mensen die de tekst grondig hebben gelezen....

20 juli 2024
Spreuken 20:29
Het sieraad van jonge mannen is hun kracht, en de glorie van de ouderen is de grijsheid.
Lees: Spreuken 20:20-30
Jong en oud hebben elkaar nodig
Wijsheid is ook het besef dat jong en oud elkaar nodig hebben. Jongeren laten zich vaak kennen door hun enthousiasme, hun kracht en hun ondernemingszin. Ze pakken van alles op, durven risico's te nemen en steken elkaar aan in het zoeken naar oplossingen voor de belemmeringen die ze tegenkomen. Salomo noemt dat hun sieraad. Ouderen zijn geestelijk gerijpt door vele ervaringen die ze hebben opgedaan. Dat maakt ze vaak bedachtzamer en wijzer dan jongeren. Ze zien meer dan jongeren in hun enthousiasme zien. Salomo noemt dat hun glorie. Mooi is het als je ziet dat jong en oud elkaar aanvullen in gezinnen, bedrijven en gemeenschappen. Beiden zijn nodig om verder te komen. Samen mogen ze in afhankelijkheid van de Heere mooie dingen tot stand brengen.
Wee de samenleving die jongeren niet acht vanwege hun jeugdige leeftijd en ouderen aan de kant zet vanwege hun ouderdom
Jong en oud hebben elkaar nodig
Wijsheid is ook het besef dat jong en oud elkaar nodig hebben. Jongeren laten zich vaak kennen door hun enthousiasme, hun kracht en hun ondernemingszin. Ze pakken van alles op, d...
(berijming Tien Geboden)