29 september 2022
Vers van vandaag

Wees op uw hoede, dat u mijn zoon daar niet terugbrengt!
Genesis 24:6
Vooruit, niet achteruit!
Weer speelt het woord ‘gaan’ een hoofdrol in de geschiedenis van Abraham. Twee keer zeven keer komt het in dit hoofdstuk voor. Maar waarheen? Abraham is oud en Izak heeft geen vrouw. Terug naar Haran? Nee, zegt Abraham beslist. Niet terug naar het verleden. De toekomst ligt in Kanaän, het land van de belofte. Maar voorlopig zijn ze daar als vreemdeling en dus moet ook de vrouw voor Izak daar als vreemdeling wonen. Daarom stuurt Abraham zijn dienaar naar Haran om een vrouw voor Izak te halen. Haar naam weten we al uit hoofdstuk 22. ‘Zie’, daar kwam Rebekka de stad uit (vs. 15). In dat woord zit iets van verrassing. Warempel, de vrouw voor Izak! Precies volgens het gevraagde teken wordt ze aangewezen door God. Straks zal ze ook nog meegaan met de knecht, Gods toekomst in met Izak. God leidt op de weg (vs. 27), nog steeds.
Het zielenoog van Gods kinderen behoort niet op de aarde gericht te zijn, maar op de hemel. Daarnaar moet het uitzien zijn. Met minder mag de ziel niet tevreden zijn. (Matthew Henry)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/