17 augustus 2022
Vers van vandaag

Ga heen en doet u evenzo.
Lukas 10:37
Wie was de naaste?
De HEERE vraagt aan de wetgeleerde: ‘Wie was de naaste van die man?’ Jezus heeft de vraag omgekeerd. De naaste is niet de mens die ik moet helpen, maar die mij helpt. De wetgeleerde heeft het begrepen. Hij zegt: ‘Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft’. De naam ‘Samaritaan’ vermijdt hij, omdat de verhoudingen tussen Joden en Samaritanen heel gespannen waren. Jezus zegt: ‘Ga heen en doet u evenzo’. Ook voor ons geldt dat we onze handen moeten uitsteken naar mensen in nood. We moeten barmhartigheid bewijzen, maar dat kunnen we niet zonder van barmhartigheid te leven. We moeten erkennen dat we in zonden dood aan de kant van de weg liggen. Door Christus is er nog hulp voor ons, Die met ons lot bewogen is en ons helemaal voor Zijn rekening neemt. Op Zijn barmhartigheid zijn we aangewezen. Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken.
Lees Mattheüs 25:32-40. Waaruit blijkt de liefde tot God?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/