11 augustus 2022
Vers van vandaag

Meester, zeg het.
Lukas 7:40
Jezus ontmaskert eigenliefde
Simon vergelijkt zichzelf met die vrouw; altijd in zijn voordeel. Hij weet wie deze vrouw is. Dat er iets veranderd zou kunnen zijn, komt niet eens bij hem op. Voor hoeren en tollenaren is de Heere Jezus toch niet gekomen? Simon heeft, behalve gebrek aan zelfkennis, ook gebrek aan kennis van de Zaligmaker. Wie geen schuld heeft, heeft ook geen Zaligmaker nodig. Jezus vertelt een gelijkenis over twee mensen die beide schulden hebben en die niet kunnen betalen. Simon staat nu op één lijn met die slechte vrouw. Wat een liefde schuilt er in dat onderwijs van Jezus. De liefdeloze Simon wordt onderwezen door de liefdevolle Zaligmaker. Jezus heeft de vrouw al tot Zich getrokken. Nu wil Hij ook Simon trekken met koorden van liefde. Heeft Simon het begrepen? Dat weet de HEERE alleen! Ook nu nog is er voor de grootste zondaren het heden van genade!
Lees 1 Timotheüs 1:15.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/