30 mei 2023
Vers van vandaag

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.
Jesaja 45:22
Wereldwijd bereik
De uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren was als een grote steen die midden in een vijver werd gegooid. Door de kracht van de Heilige Geest die neerdaalde, zie je dat er steeds wijdere kringen ontstaan. Vanuit Israël gaat het Evangelie van Christus de wereld in. Ieder hoort in zijn eigen taal over de grote daden van God. Wereldwijd klinkt de roep van de Heere: ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’ Het werk van God is niet te keren. Elke knie zal eens buigen en elke tong zal belijden, dat Jezus Christus de Heere is. Maar wie op die dag van Jezus wederkomst voor het eerst buigt, buigt te laat. Wat een verschil of je nu al voor Hem buigt of straks gedwongen. Laat de roep van de Heere voor u en jou toch geen gemiste oproep zijn.
Het is komen of omkomen.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/