Waarom deze vertaling

Het doel is om met deze Herziene Statenvertaling de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Waarom deze vertaling? ontdek het
Verwachte nieuwe uitgaven

Parallelbijbel SV | HSV en complete HSV Missionair

Een gewijzigde druk

De eerste editie van de Herziene Statenvertaling verscheen in 2010 en is herkenbaar in het colofon met de aanduiding: Tekst © 2010 Stichting HSV. Op de tekst zijn vele positieve reacties gekomen en allerlei suggesties gekomen van mensen die de tekst grondig hebben gelezen....

23 juli 2024
Spreuken 23:13
Onthoud een jongeman geen vermaning, als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Zelf moet u hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf.
Lees: Spreuken 23:1-14
De noodzaak van discipline
Het verwerven van wijsheid komt nooit zo maar tot stand. Luisteren naar wijsheid, observeren van wijzen en hun gedrag, en dat in je hart bewaren en daarover nadenken, daarop reflecteren is een forse opgave. Daarvoor is discipline nodig, gehoorzaamheid om door te zetten, ook als er veel andere en leukere dingen te doen zijn. De wijze opvoeder laat zelf die discipline in zijn leven zien, maar legt die discipline ook aan zijn zoon op, als dat nodig is. Dat kan niet altijd zonder strafmaatregelen. En de wijze opvoeder zal vooral die strafmaatregelen kiezen die karaktervorming tot doel hebben en niet een korte slaafse gehoorzaamheid. Respect voor gezag zal opbloeien als er sprake is van dienend gezag.
Liefde en tucht kunnen niet zonder elkaar
De noodzaak van discipline
Het verwerven van wijsheid komt nooit zo maar tot stand. Luisteren naar wijsheid, observeren van wijzen en hun gedrag, en dat in je hart bewaren en daarover nadenken, daarop reflecter...
(berijming Tien Geboden)