1 juni 2023
Vers van vandaag

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader (…) van alle vertroosting …
2 Korinthe 1:3-4
Ja! Denk ik … Je praat met iemand en je stemt helemaal in met wat wordt gezegd. Pas daarna dringt door wat diegene nou precies zei. Ben je het daar eigenlijk wel echt mee eens? Paulus begint zijn tweede (bewaard gebleven) brief aan de gelovigen in Korinthe met prachtige woorden. Hij prijst God de Vader voor vertroosting. In moeilijke tijden had Paulus Gods helende nabijheid ervaren. Prachtig! Ja, maar lees wel even goed. Die moeilijke tijden waren er niet zomaar. Het kwam door zijn roeping. Door zelf te lijden weet Paulus hoe hij anderen kan bemoedigen en troosten. Het moeilijke in zijn leven had een doel (zie ook vers 8) – en die troost dus ook. Sta jij ervoor open dat God jouw leven en lot gebruikt om tot zegen te kunnen zijn voor anderen? En als je Gods troost goed kent, ben jij bereid om daar dan ook van uit te delen?
‘Voor je het weet brengt God je bij iemand die het moeilijk heeft, zodat jij er voor diegene kunt zijn zoals God er voor jou is geweest.’ (naar Eugene Peterson, The Message)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/