22 april 2024
Vers van vandaag

'Ik bleef opletten - en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn.'
Daniël 8:5
Visioen van de steenbok
Met de steenbok wordt het rijk van Alexander de Grote uitgebeeld, die het Perzische rijk met grote snelheid veroverde. Deze steenbok vernietigde de ram, maar op het toppunt van zijn macht breekt zijn hoorn. Alexander de Grote was groter dan enig koning voor hem. Maar ook aan zijn rijk komt een einde, twee zonen nemen het rijk over en daarna vier van zijn generaals. Een kleine hoorn met aan het hoofd Antiochus IV, groeit uit de vier hoorns en breidt het rijk uit. Antiochus IV vermoordt de gelovigen en de hogepriester Onias III, omdat zij afvielen van God, zij vallen als sterren op de aarde neer. Maar ook de kleine hoorn wordt door God geoordeeld in zijn heiligdom. God blijft bij zijn volk in hun lijden, Hij is trouw. In Christus is Hij in ons lijden gekomen om ons erdoorheen te dragen. God lijdt in Christus met ons mee.
We berusten niet in ons lijden, maar aanvaarden het lijden volhardend met een loflied.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2024/