4 december 2022
Vers van vandaag

Het water uit de zee zal opdrogen, en de rivier zal verzanden en droogvallen.
Jesaja 19:5
Opgedroogde bronnen
De rivier de Nijl vormt het kloppend hart van de economie en de welvaart van Egypte. Maar die komen stil te staan. God grijpt in en het volk wordt zwaar getroffen. In de profetie wordt aangekondigd dat het water van de rivier zal dalen. Het patroon dat jaarlijks de rivier overstroomde, waardoor er groei en bloei ontstonden in de directe omgeving van de rivier wordt doorbroken. Waar het water uit de rivier opdroogt, drogen ook de economische bronnen op. Geen vis en geen brood meer. De bakermat van wijsheid en kennis wordt schaakmat gezet. Het gevolg is onrust en onderlinge strijd. De grootmacht wordt erbij bepaald hoe kwetsbaar het leven is. De HEERE heeft in hun midden verwarring gezaaid. Gods ingrijpen heeft een doel, zo zullen we morgen zien. Alles wordt uit handen geslagen, want pas dan is er plaats voor de Bron van alle goed.
Een mens zal bij brood alleen niet leven! Wat hebben wij vandaag broodnodig?
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/