30 september 2023
Vers van vandaag

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Judas 1:24-25
Lofprijzing
Wat een prachtig slot van deze heftige brief. Een lofprijzing. Alles draait om Hem. Hij alleen is machtig om Zijn kinderen voor struikelen te bewaren. Alleen als Hij aan hun rechterhand is, zullen ze niet wankelen (Ps. 16:8).
En waarom bewaart Hij hen? Om dat Hij ernaar uitziet hen smetteloos voor Zich te stellen. Hun besmette kleren gewassen in het bloed van het Lam. Zij zullen er staan in grote vreugde met pure, witte gewaden. Ze zullen de Heere zien komen met de wolken en het uitroepen: ‘Het is de Heere, we hebben Hem verwacht.’ Met Hem zullen ze de drempel overstappen naar de wereld van eeuwige reinheid, eeuwige vrede en eindeloze lofprijzing.
De Naam van de alleenwijze God Die hen zalig heeft gemaakt, zal op hun lippen zijn. Hun liederen over Zijn heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vullen de ruimte. Van nu tot in alle eeuwigheid.
‘Wat eeuwigheid is, kun je niet uitdenken.’ (Maarten Luther)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2023/