5 oktober 2022
Vers van vandaag

Achab zei tegen Obadja: Ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken.
1 Koningen 18:5
Waar maak je je druk om?
Koning Achab is bezorgd. De hongersnood duurt al enkele jaren en de situatie wordt steeds nijpender. De honger is nu zelfs tot in de koninklijke stallen merkbaar. Achab besluit tot actie over te gaan. Samen met zijn hofmeester Obadja gaat hij op pad, op zoek naar voedsel voor het vee. Dat lijkt nobel. Een koning die van zijn troon afkomt, het land in gaat uit zorg voor zijn dieren. Maar het laat op een schrijnende manier zien waar de prioriteiten van Achab liggen. Hij maakt zich niet druk om de talloze Israƫlieten die hongerlijden en de wanhoop nabij zijn. Pas als de situatie voor zijn eigen dieren nijpend wordt, gaat hij op pad. Want die dieren zijn hem dierbaar. De paarden verhogen zijn koninklijke status en zijn militaire macht. Daar wil Achab niet op inleveren. Waar maak jij je druk om? Dat laat zien waar je prioriteiten liggen.
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2022/