Het doel is om met deze Herziene Statenvertaling de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.