Nieuws

Met deze woorden start ds. W.J. Westland, de huidige voorzitter van de Stichting Herziening Statenvertaling, zijn “Woord Vooraf” in de brochure die in januari 2021 verscheen naar aanleiding van dat jubileum. In die brochure zijn een tweetal essays opgenomen over de ins en outs van het lezen van de Bijbel dat het belang van een goede vertaling en het bijbellezen wil onderstrepen.

Lees verder

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft drs. G. (Gert) Bergacker (65) uit Woudenberg per 1 januari 2021 benoemd tot secretaris van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling (HSV). Hij volgt hiermee drs. I.A. Kole op, die sinds het ontstaan van de stichting voor het secretariaat zorgdroeg.

Lees verder

Hieronder volgt meer uitleg over de verschillende Bijbels.

Lees verder

In juni 2002 begon de Stichting Herziening Statenvertaling aan de opdracht van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, met als doel: de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling uit 1637 te bewaren. Er is naar gestreefd om door de herziening de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten, en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te handhaven. 

Lees verder

Beste HSV-lezer. We zijn op zoek naar uw input. Welke digitale content zou u bij het lezen van de HSV-bijbeltekst graag beschikbaar hebben, op willen kunnen zoeken?

Lees verder