Nieuws

Hieronder volgt meer uitleg over de verschillende Bijbels.

Lees verder

In juni 2002 begon de Stichting Herziening Statenvertaling aan de opdracht van het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, met als doel: de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling uit 1637 te bewaren. Er is naar gestreefd om door de herziening de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten, en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te handhaven. 

Lees verder