3 Johannes 1
3 Johannes 1
De derde algemene brief van de apostel Johannes
HSV

Afzender, geadresseerde

1De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb.

Lof over Gajus

2Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

3Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt.

4Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

5Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen,

6die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier.

7Want zij zijn voor Zijn Naam uit gegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen.

8Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden.

Klacht over Diotrefes

9Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet.

10Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente.

11Geliefde, Ps. 37:27; Jes. 1:16; 1 Petr. 3:11volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, 1 Joh. 3:6heeft God niet gezien.

Mededelingen en groeten

12Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis van hem, en u weet dat ons getuigenis waar is.

132 Joh. vs. 12Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen.

14Ik hoop u namelijk spoedig te zien, en dan zullen wij van mond tot mond spreken.

15Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam.

1

Opschrift en groet

1De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid liefheb.

Lof van Gajus

2Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

3Want ik ben zeer verblijd geweest, als de broeders kwamen, en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt.

4Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

5Geliefde, gij doet trouwelijk, in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen,

6Die getuigd hebben van uw liefde, in de tegenwoordigheid der Gemeente; welken indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij weldoen.

7Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen.

8Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid.

Klacht over Diótrefes. Aanbeveling van Demétrius

9Ik heb aan de Gemeente geschreven; maar Diótrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan.

10Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons; en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen, die het willen doen, en werpt ze uit de Gemeente.

11Geliefde, Ps. 37:27. Jes. 1:16. 1 Petr. 3:11.volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, 1 Joh. 3:6.heeft God niet gezien.

12Aan Demétrius wordt getuigenis gegeven van allen, en van de waarheid zelve; en wij getuigen ook, en gij weet, dat onze getuigenis waarachtig is.

132 Joh. vs. 12.Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen;

14Maar ik hoop u haast te zien, en wij zullen mond tot mond spreken.

15Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name.