Job 25
Job 25
Het boek Job
HSV

De derde toespraak van Bildad

1Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei:

2Heerschappij en diep ontzag zijn bij Hem,

Hij maakt vrede in Zijn hoogten.

3Zijn Zijn troepen te tellen?

En over wie gaat Zijn licht niet op?

4Hoe zou een sterveling dan Job 4:17,18,19; 15:14,15,16rechtvaardig zijn voor God,

en Job 15:14hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn?

5Zie, tot aan de maan toe – Job 15:15ze is niet helder,

en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.

6Job 4:19Hoeveel te minder een sterveling, die een made is,

en een mensenkind, dat een Ps. 22:7worm is!

25

Bildad stelt Job Gods majesteit voor

1Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:

2Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten.

3Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?

4Hoe zou dan een mens Job 4:17, 18, 19. 15:14, 15, 16.rechtvaardig zijn bij God, en Job 15:14.hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw geboren is?

5Zie, tot de maan toe, Job 15:15.en zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen.

6Job 4:19.Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een Ps. 22:7.worm is!