Prediker 11
 

Prediker 11

« Terug naar overzicht

   Doe uw werk goed
 1 Werp uw brood uit over het water,
      want na vele dagen zult u het vinden.
 2  Verdeel het in zevenen
      of zelfs in achten,
   want u weet niet
      welk kwaad er over de aarde komen zal.
 3 Als de wolken vol zijn geworden,
      gieten zij regen uit op de aarde.
   Of een boom naar het zuiden valt
      of naar het noorden,
   op de plaats waar de boom valt,
      daar blijft hij liggen.
 4 Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien.
      Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten.
 5  Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met  de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt.
 6 Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn.
 7 Het licht is aangenaam,
      en het doet de ogen goed de zon te zien.
 8 Ja, indien de mens vele jaren leeft,
      laat hij zich dan al die tijd verblijden,
   maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis,
      want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht.
   Waak over uw jeugd
 9 Verblijd u, jongeman, in uw jeugd,
      en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd.
   Ga in de wegen van uw hart
      en volg wat uw ogen zien,
   maar weet dat God u over dit alles
      in het gericht zal brengen.
 10 Weer dus de wrevel uit uw hart,
      en doe het kwade weg uit uw lichaam.
         De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.