Psalm 100
Psalm 100
Het boek Psalmen
HSV

De HEERE is goed

1Een lofpsalm.

Juich voor de HEERE, heel de aarde;

2dien de HEERE met blijdschap,

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

3Weet dat de HEERE God is;

Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – 100:3 en niet wij - Of: wij zijn van Hem.

Zijn volk en Ps. 95:7; Ezech. 34:30,31de schapen van Zijn weide.

4Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer,

Zijn voorhoven met een lofzang;

loof Hem, prijs Zijn Naam.

5Want de HEERE is goed,

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,

Zijn trouw van generatie op generatie.

100

Juicht den HEERE!

1Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.

2Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.

3Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en Ps. 95:7. Ezech. 34:30, 31.de schapen Zijner weide.

4Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

5Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.