Psalm 110
Het boek Psalmen

HSV

Belofte voor de Priesterkoning

1Een psalm van David.

De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:

Zit aan Mijn rechterhand,

totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben

tot een voetbank voor Uw voeten.

2De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion

en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.

3Uw volk is zeer gewillig

op de dag van Uw kracht,

getooid met heilig sieraad;

uit de baarmoeder van de dageraad

is voor U de dauw van Uw jeugd.

4De HEERE heeft gezworen

en Hij zal er geen berouw van hebben:

U bent Priester Hebr. 5:6; 6:20; 7:17voor eeuwig,

naar de ordening van Melchizedek.

5De Heere is aan Uw rechterhand,

Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.

6Hij spreekt recht onder de heidenvolken,

Openb. 14:14 enz.; 16:14 enz.; 20:8 enz.vult het slagveld met dode lichamen

en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.

7Hij drinkt onderweg uit de beek,

daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

110

Belofte aan den priesterkoning

1Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

2De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.

3Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.

4De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in Hebr. 5:6. 6:20. 7:17.eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.

5De Heere is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.

6Hij zal recht doen onder de heidenen; Openb. 14:14 enz. 16:14 enz. 20:8 enz.Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.

7Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.