Psalm 117
Het boek Psalmen

HSV

Alle volken, loof de HEERE!

1Loof Rom. 15:11de HEERE, alle heidenvolken;

prijs Hem, alle natiën.

2Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons;

de trouw van de HEERE is voor eeuwig.

Halleluja!

117

Alle natiën! Looft den HEERE!

1Looft Rom. 15:11.den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën!

2Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid! Hallelujah!