Psalm 120
Het boek Psalmen

HSV

Gebed om bescherming

1Een pelgrimslied.120:1 pelgrimslied - Letterlijk: lied van opgangen (naar het heiligdom); zie ook Psalmen 121-134.

Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid,

en Hij verhoorde mij.

21 Sam. 24:10; 26:19HEERE, red mijn ziel van de valse lippen,

van de tong vol bedrog.

3Wat zal de tong vol bedrog u geven?

Wat zal die aan u toevoegen?

4Ps. 11:2; 59:8Scherpe pijlen van een machtig man,

en gloeiende houtskool van bremstruiken daarbij.

5Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf,

dat ik woon in de tenten van Kedar.

6Mijn ziel heeft lang gewoond

bij hen die de vrede haten.

7Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek,

voeren zij oorlog.

120

Gebed om bescherming tegen boze mensen

1Een lied Hammaälôth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.

21 Sam. 24:10. 26:19.O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.

3Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?

4Ps. 11:2. 59:8.Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.

5O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.

6Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.

7Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.