Psalm 122
Psalm 122
Het boek Psalmen
HSV

Vrede voor Jeruzalem

1Een pelgrimslied, van David.

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:

Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!

2Onze voeten staan

binnen uw poorten, Jeruzalem!

3Jeruzalem is gebouwd als een stad

die hecht samengevoegd is.122:3 die hecht samengevoegd is - Letterlijk: die samen met haar één geheel vormt.

4Daarheen trekken de stammen op,

de stammen van de HEERE,

naar de ark van de getuigenis van Israël,

om de Naam van de HEERE te loven.

5Want daar staan de zetels van het recht,

de zetels van het huis van David.

6Bid om vrede voor Jeruzalem,

laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

7Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,

rust in uw burchten.

8Omwille van mijn broeders en mijn vrienden

spreek ik nu: Vrede zij in u!

9Omwille van het huis van de HEERE, onze God,

zal Neh. 2:10ik het goede voor u zoeken.

122

De heerlijkheid van Jeruzalem

1Een lied Hammaälôth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan.

2Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

3Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is;

4Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken.

5Want dáár zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.

6Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

7Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.

8Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u!

9Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal Neh. 2:10.ik het goede voor u zoeken.