Psalm 124
Psalm 124
Het boek Psalmen
HSV

God bewaart in nood

1Een pelgrimslied, van David.

Als de HEERE niet bij ons geweest was

– zeg dat toch, Israël –

2als de HEERE niet bij ons geweest was,

toen mensen tegen ons opstonden,

3dan hadden zij ons levend verslonden,

toen hun toorn tegen ons ontbrandde;

4dan hadden de wateren ons overspoeld

en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;

5dan waren de onstuimige wateren

over onze ziel gegaan.

6Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf

tot een prooi voor hun tanden.

7Spr. 6:5Onze ziel is ontkomen als een vogel

uit de strik van de vogelvanger;

de strik is gebroken

en wíj zijn ontkomen.

8Ps. 121:2Onze hulp is in de Naam van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

124

God is met ons in den hoogsten nood

1Een lied Hammaälôth, van David. Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, zegge nu Israël,

2Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden;

3Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak.

4Toen zouden ons de wateren overlopen hebben; een stroom zou over onze ziel gegaan zijn.

5Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn.

6De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof.

7Spr. 6:5.Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.

8Ps. 121:2.Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.