Psalm 125
Het boek Psalmen

HSV

Onwankelbaar vertrouwen

1Een pelgrimslied.

Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,

die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.

2Rondom Jeruzalem zijn bergen,

zo is de HEERE rondom Zijn volk,

van nu aan tot in eeuwigheid.

3Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten

op het erfdeel125:3 erfdeel - Letterlijk: lot. van de rechtvaardigen;

opdat de rechtvaardigen hun handen

niet uitstrekken naar onrecht.

4Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn

en aan hen die oprecht zijn in hun hart.

5Maar wie zich neigen tot kronkelwegen,

zal de HEERE doen verdwijnen,

met hen die onrecht bedrijven.

Vrede over Israël!

125

Israëls Beschermer

1Een lied Hammaälôth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.

2Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

3Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht.

4HEERE! doe den goeden wel, en dengenen, die oprecht zijn in hun harten.

5Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de HEERE weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn!