Psalm 13
Psalm 13
Het boek Psalmen
HSV

Vast vertrouwen op God

1Een psalm van David, voor de koorleider.

2Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?

Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?

3Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,

verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?

Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?

4Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!

Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,

5anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen,

en verheugen Ps. 25:2mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.

6Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,

mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,

ik zal voor de HEERE zingen,

omdat Hij goed voor mij geweest is.

13

Blij vertrouwen op God

1Een psalm van David, voor den opperzangmeester.

2Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?

3Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn?

4Aanschouw, verhoor mij, HEERE, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape;

5Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; Ps. 25:2.mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen.

6Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.