Psalm 134
Het boek Psalmen

HSV

Aansporing om God te loven

1Een pelgrimslied.

Kom,134:1 Kom - Letterlijk: Zie. loof de HEERE,

alle dienaren van de HEERE,

u die nacht aan nacht134:1 nacht aan nacht - Letterlijk: in de nachten. in het huis van de HEERE staat.

2Hef uw handen op naar het heiligdom

en loof de HEERE.

3De HEERE zegene u uit Sion,

Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.

134

Opwekking om God te loven

1Een lied Hammaälôth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.

2Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.

3De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.