Psalm 150
Psalm 150
Het boek Psalmen
HSV

Loof de HEERE!

1Halleluja!

Loof God in Jes. 6:3Zijn heiligdom,

loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

2Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

3Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.

4Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.Orgel vs. fluit: De SV kiest hier voor orgelen. Onderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat het hier om een soort fluit gaat.

5Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.

6Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.

Halleluja!

150

Alles wat adem heeft, love den HEERE!

1Hallelujah! Looft God in Jes. 6:3.Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!

2Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!

3Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!

4Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!

5Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!

6Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!