Psalm 26
Het boek Psalmen

HSV

Gebed om recht

1Een psalm van David.

Ps. 7:9Doe mij recht, HEERE,

want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid.

Op de HEERE vertrouw ik,

ik zal niet wankelen.

2Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef,

toets mijn nieren en mijn hart.

3Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen,

ik wandel in Uw waarheid.

4Job 31:5; Ps. 1:1Ik zit niet bij valsaards,

met huichelaars ga ik niet om.

5Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners,

bij goddelozen zit ik niet.

6Ik was mijn handen in onschuld;

ik ga rondom Uw altaar, HEERE,

7om een loflied te doen horen

en al Uw wonderen te vertellen.

8HEERE, ik heb lief het huis waar U woont

en de tabernakel, de woonplaats van Uw eer.

9Neem mijn ziel niet weg met de zondaars,

noch mijn leven met de mannen van bloed.

10In hun handen is schandelijk gedrag,

hun rechterhand is vol geschenken.

11Ik echter, ik ga mijn weg in mijn oprechtheid,

verlos mij dan en wees mij genadig.

12Mijn voet staat op een geëffende weg;

in de samenkomsten zal ik de HEERE loven.

26

Betuiging van onschuld en vroomheid

1Een psalm van David! Ps. 7:9.Doe mij recht, HEERE! want ik wandel in mijn oprechtigheid; en ik vertrouw op den HEERE, ik zal niet wankelen.

2Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart.

3Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw waarheid.

4Job 31:5. Ps. 1:1.Ik zit niet bij ijdele lieden, en met bedekte lieden ga ik niet om.

5Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet.

6Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, o HEERE!

7Om te doen horen de stem des lofs, en om te vertellen al Uw wonderen.

8HEERE! ik heb lief de woning van Uw huis, en de plaats des tabernakels Uwer eer.

9Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds;

10In welker handen schandelijk bedrijf is, en welker rechterhand vol geschenken is.

11Maar ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij dan en wees mij genadig.

12Mijn voet staat op effen baan; ik zal den HEERE loven in de vergaderingen.