Psalm 82
Psalm 82
Het boek Psalmen
HSV

Vermaning aan onrechtvaardige rechters

1Een psalm van Asaf.

God staat in de vergadering van God,

Hij oordeelt te midden van de goden:

2Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen

en de goddelozen bevoordelen?82:2 de goddelozen bevoordelen - Letterlijk: aangezichten van goddelozen verheffen. Sela

3Doe recht aan de geringe en de wees,

bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.

4Spr. 24:11Bevrijd de geringe en de arme,

ontruk hem aan de hand van de goddelozen.

5Zij weten niets en begrijpen niets,

zij wandelen steeds in de duisternis rond;

daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.

6Ík heb wel gezegd: U bent goden,

u bent allen zonen van de Allerhoogste;

7toch zult u sterven als een mens,

zoals iedere andere vorst82:7 iedere andere vorst - Letterlijk: een van de vorsten. zult u vallen.

8Sta op, o God, oordeel de aarde,

Ps. 2:8; Hebr. 1:2want Ú bezit alle volken.

82

Vermaning aan onrechtvaardige rechters

1Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

2Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

3Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

4Spr. 24:11.Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.

5Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

6Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

7Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

8Sta op, o God! oordeel het aardrijk, Ps. 2:8. Hebr. 1:2.want Gij bezit alle natiën.