Psalm 91
Het boek Psalmen

HSV

Gods bescherming in gevaren

1Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

3Ps. 124:7Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

4Ps. 57:2Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

5Job 5:19,20; Spr. 3:25; Hoogl. 3:8U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7Al zullen er duizend vallen aan uw zijde

en tienduizend aan uw rechterhand –

bij u zal het onheil niet komen.

8Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10Geen onheil zal u overkomen,

geen plaag zal uw tent naderen.

11Ps. 34:8; Matt. 4:6; Luk. 4:10Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

dat zij u bewaren op al uw wegen.

12Luk. 4:11Zij zullen u op de handen dragen,

zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13Op de Job 5:22,23felle leeuw en de adder zult u trappen,

u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

15Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,

in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,

Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

Ik zal hem Mijn heil doen zien.

91

Gods bescherming tegen gevaren

1Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

2Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!

3Ps. 124:7.Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.

4Ps. 57:2.Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

5Job 5:19, 20. Spr. 3:25. Hoogl. 3:8.Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;

6Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.

7Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

8Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.

9Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

10U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.

11Ps. 34:8. Matt. 4:6. Luk. 4:10.Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

12Luk. 4:11.Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

13Op den Job 5:22, 23.fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

14Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

15Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.

16Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.