26 maart 2019

Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.
Joël 3:17
God neemt Zelf het woord
De HEERE licht Zelf de profetie toe. Hij wil maar één ding: dat wij geloven dat Hij onze God is en dat de toekomst aan Hem is. Juist nu gisteren Gods grote toorn over de zonde zo dichtbij kwam, benadrukt de HEERE Zelf Zijn trouw aan Zijn verbond. Hij benadrukt Wie Hij is. Hij zegt ‘Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben.’ Hij is de God van het verbond, de HEERE, ik ben. Op die grote dag van de HEERE komt Hij weer wonen op de berg Sion in Jeruzalem. Zo begint de nieuwe tijd. De HEERE keert terug naar huis. Openbaring onthult: daar zal de Boom des levens staan, het beeld van de Heere Jezus. Daar zullen allen zijn die nu van Hem leven. En daar zal geen vreemde, geen vijand meer doortrekken zegt de dagtekst. Daar zal geen enkele bedreiging of verzoeking meer zijn!
Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft (...) want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. (Micha 7:18)
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2019/