3 april 2019

(...) en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
Johannes 10:29
In goede handen
Er kan maar één Herder zijn. Niemand kan zich met Hem meten. In de vertalingen gaan deze accenten wat verloren. Jezus bindt je heel sterk aan Zijn persoon. Jézus redt. Niet jouw geloof, niet jouw eigen gelijk. Hoogst persoonlijk komt Hij je te hulp. Hij behoedt je voor de wolven, de dreiging van buitenaf. Maar evenzeer behoedt Hij je voor dreiging van binnenuit: wanhoop en twijfel. In de bangste momenten ben je nog steeds in Zijn hand. Niets en niemand komt daar nog tussen! God Zelf staat daarvoor garant. Hij gaf aan de Zoon Zijn eigen schapen. Eens gegeven, blijft gegeven. Zeker, als het van Gód komt. Voor eeuwig geborgen bij de Vader. Tegenwoordig is men niet zo voor stellige zekerheden. Maar zonder déze zekerheid ploft de gemeenschap uit elkaar. Hoe zwaarder de tijden, des te meer is ieder met zichzelf begaan. Zonder de zekerheid van Zijn beschermende hand valt de kudde uit elkaar.
Voor de liefde van jouw Herder is niets onmogelijk