5 juni 2019

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen.
Handelingen 2:1
Vijftigste dag
Is Pinksteren wel een feest? In ons land wemelt het van mensen die bij Pinksteren alleen maar denken aan de files waarin ze belanden op weg naar het strand of de TT in Assen. Gaan we nog iets doen met Pinksteren? Van de naam ‘Pinksteren’ – letterlijk vijftigste dag – ga je ook niet meteen sneller ademen. Een feest met de naam van een verkeersbord aan het begin van de bebouwde kom. Waar slaat dat vijftig op?
Het slaat op Pasen. Als je vijftig dagen hardop zegt: Jezus leeft! Dan is het Pinksteren. Alle kans dat je intussen ook een en al verlangen bent naar een aanraking van Jezus en naar het vervuld worden van de Geest van God. Geest van dapperheid, van kracht, van liefde en van bezonnenheid (2 Tim. 1:7). Daar ben je hard aan toe, zeg je? Mooi! Nog een paar dagen aftellen: 46, 47, 48 … God Zelf komt bij ons wonen. Hij slaat niemand over.
God wil wonen bij mensen.