16 juli 2019

Jothan verstevigde zijn positie, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht van de HEERE, zijn God.
2 Kronieken 27:6
Jothams trouw aan God
Dat Jothams regering krachtig, sterk is heeft een duidelijke oorzaak: hij is trouw aan God en wandelt oprecht in de wegen van de HEERE . God geeft Zijn zegen over de regering van de godvruchtige Jotham. Hij had een levende relatie met de HEERE en is hierin een voorbeeld voor ons om met ons hart en leven aan de HEERE toegewijd te zijn. Door de toewijding dienen we de HEERE uit dankbaarheid, zoals de Heidelbergse Catechismus ons in het derde stuk over de dankbaarheid leert. Het gaat ons op alle terreinen van het leven om Gods eer. Door dankbaarheid houden we rekening met de ander. De dankbaarheid zuivert ons leven om voor de ander weldaden en liefdebetoon te verrichten. De liefde van Christus laat eerst ons hart smelten, zodat we door wederliefde de ander inwinnen en binden willen aan Christus. We zijn volgelingen van Jezus om voor de ander te leven.
Van het kruishout gaat een stem van Jezus uit: dit deed Ik voor u, wat doet u voor Mij?