18 juli 2019

Toen stond koning Hizkia vroeg op en verzamelde de leiders van de stad, en hij ging naar het huis van de HEERE .
2 Kronieken 29:20
Hizkia’s hervorming
Na Josafat is Hizkia de tweede koning die op positieve wijze met David in verband gebracht wordt. Hizkia opent en herstelt de deuren van de tempel die zijn vader Achaz gesloten had. Er vindt een grootschalige heiliging van de tempel plaats. God was toornig op zijn volk omdat het Hem verliet. Nu gaat Hizkia naar de tempel om aan God offers te brengen. Hij en de leiders nemen offerdieren mee. Drie maal zeven dieren als brandoffer en zeven bokken als reinigingsoffer, om verzoening te doen voor het koningshuis, de tempel en Juda. Alle drie de partijen zijn door de zonde besmet en moeten met God verzoend worden. Welke offers brengen wij aan de HEERE om Hem toegewijd te leven? Ook ons leven moet dagelijks hervormd worden door het offer dat Christus heeft gebracht. Wat betekent Christus’ offer voor je? Offers herstellen onze relatie met God. Wees nederig en aanbid God.
Wanneer je straks leven wilt in Gods heerlijkheid, dan moet je nu leven tot Gods heerlijkheid.