1 oktober 2019

Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken
Handelingen 15:19
Je leven overhebben voor Jezus
Jakobus is een broer van de Heere Jezus en leider van de gemeente in Jeruzalem. Hij is ter dood gebracht in 62 n.Chr. Vóór die tijd en ook vóór het apostelconvent (Hand. 15), is dit bijbelboek geschreven. Anders had hij die belangrijke gebeurtenis in 48/49 n.Chr. wel vermeld. Het thema van deze brief is: Je geloof in praktijk brengen. Dat thema werkt hij uit met het oog op de spanningen tussen rijk en arm. Jakobus waarschuwt tegen wereldgelijkvormigheid en roept op om dicht bij de Heere te leven. Want bij Hem is wijsheid te krijgen om de problemen op te lossen. De gemeente wordt gevormd door Jodenchristenen (Jak. 1:1). De Joodse christelijke gemeenten vormen buiten Israël huisgemeenten. Dat past bij de situatie van vervolging en armoe. Door omstandigheden is de gemeente verdeeld geraakt.
Wat versta je onder een wereldse levensstijl?