24 oktober 2019

(…) één mijl (…)? Ga er twee (…)
Mattheüs 5:41
Laat je ja ja zijn en je nee nee!
De Farizeeën waren slap voor zichzelf en hard voor anderen. Ze schipperden met de geboden van God. Je mag niet zweren, maar wel bij de hemel, de aarde of iets anders. Als je maar niet zweert bij de Naam van God (vs. 34-36). Maar Jezus zegt: ‘Laat uw woord ja ja zijn, en uw nee nee’ (vs. 37). Overvloediger gerechtigheid wil zeggen dat je hart volkomen op de Heere en Zijn Woord afgestemd is. Dat kende deze groep mensen niet. Daardoor kon je ook niet op hen aan. Ze zetten het Woord van God naar hun hand. Ze zeiden dat je je vijand wel moet haten (vs. 43). Jezus zegt: ‘Heb uw vijanden lief’ (vs. 44). Dan straal je uit dat je een kind van God bent (vs. 45). Dat is vreemd voor de mensen van het weegschaalmodel. Het is bij hen alleen maar buitenkant; het hart ontbreekt. Dan dien je God en de naaste niet echt.
Lees Mattheüs 5:44. ‘(…) en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.’ Wat is de praktijk?