7 december 2019

Wees niet bevreesd, geloof alleen.
Markus 5:36
Een proefwerk
De zieke vrouw gelooft. En dit geloof, hoeveel vrees en beven er ook bij zit, is teken van herschepping, van het nieuwe Leven. Hoe is het inmiddels met vader Jaïrus? Gelooft hij? De boodschap klinkt: uw dochter is gestorven. Ja, de redding van de ene ‘dochter’ (vs. 34) heeft blijkbaar de dood van de andere dochter tot gevolg. Maar juist nu klinkt tot Jaïrus het bevel: ‘Wees niet bevreesd!’ Wat met die ene dochter gebeurde zou dat ook met uw dochter kunnen gebeuren? ‘Geloof alleen!’ Jaïrus krijgt een proefwerk te maken. Heeft wat hij van Jezus gehoord en gezien heeft vrucht gedragen? Ook wij krijgen op gezette tijden van die proefwerken te maken. Beproevingen. De Heere wil weten wat er nu echt in ons hart leeft. Dan komt eruit wat erin zit. Wat ben ik blij en dankbaar dat ik Iemand ken die een 10 gehaald heeft. Blij en dankbaar ben ik dat ik weet van Goede Vrijdag én Pasen.
Op grond van Jezus’ 10 komen wij erdoor!