3 januari 2020

U heft mijn hoofd omhoog ...
Psalm 3:4
Geen heil bij God?
Koning David zit in grote problemen: hij moet vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. David wordt bespot: ‘hij heeft geen heil bij God’, zeggen ze. Maar bij God alleen is hulp te verkrijgen. David bidt en God verhoort hem: ‘U heft mijn hoofd omhoog’ (vs. 4b). Dat is onverdiend. Bij de Heere Jezus was dat anders: ‘En Hij boog het hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19:20b), op Golgotha. Jezus droeg plaatsvervangend de straf die wij verdiend hebben. Opdat God ons hoofd zou opheffen. Bid je daar ook om? ‘Het heil is van de HEERE.’ ‘Sta op, verlos mij, HEER’!’ ‘Gij, HEER’, alleen, Gij zijt Verwinnaar in de strijd, en geeft Uw volk de zegen’ (Ps. 3:4, ber. 1773).
Ga in je leven na wat voor jou de waarde van het gebed is.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/