31 maart 2020

Dan zullen wij, Uw volk en de schapen van Uw weide, U voor eeuwig loven ...
Psalm 79:13
De Herder hoort
Asaf beschrijft lugubere dingen: Jeruzalem’ verwoest, de tempel ontheiligd, de stad een puinhoop. Er is meer. De misselijkmakende tekening van de oneerbare behandeling van Gods niet begraven knechten volgt. Ze liggen als aas voor roofvogels en bloeddorstig wild gedierte, hun bloed als water vergoten. De omringende volken zien deze ruïne en de diepe vernedering, ze hebben leedvermaak. Jeruzalem hebben ze te pakken. Maar Asaf peilt dieper: Gód is toornig. Wat Jeruzalem treft heeft een reden. Terecht gestraft, geen kwaad woord daarover. Door de knieën, schuldbelijdend bidden is beter. Denk aan onze vorige misdaden niet, verzoen onze zonden. Vanwege Uw Naam! U redt ons enkel en alleen uit louter barmhartigheid, daarom zult U de stem van Uw schapen horen. Wij zijn schapen, dwaalzieke beesten, tegendraads, eigenzinnig en steeds weer weglopend. Maar U bent de Herder, dat is ons alles. Daarom zullen wij U alleen eren, Uw Naam verbreiden, want niet onze naam maar Uw Naam alleen de eer!
De schapen kennen Zijn liefdesstem.
bron: https://www.royaljongbloed.com/nl/product/volharding-2020/